Întâlnirea membrilor Centrului de Cercetare de Filologie Modernă al Universității Babeș-Bolyai cu angajații Institutului de Romanistică al Universității Jagiellone din Cracovia (Polonia)

În ziua de 22 ianuarie 2021 a avut loc o întâlnire bilaterală a membrilor Centrului de Cercetare de Filologie Modernă al Universității Babeș-Bolyai cu angajații Institutului de Romanistică al Universității Jagiellone din Cracovia (Polonia).

Din partea FiM-UBB, au participat prof. univ. dr. Ioana Bican (director FiM), cerc. șt. dr. II. Adrian Tudurachi, cerc. șt. dr. II. Ana-Maria Stan, conf. univ. dr. Imre Balázs, lect. univ. dr. Corina Croitoru, asist. univ. dr. Marius Popa și drd. Józefina Święcicka, iar din partea Institutului de Romanistică al UJ au participat romaniștii prof. dr. hab. Wacław Rapak (directorul Institutului), dr. hab. Barbara Marczuk-Szwed, dr. Karolina Czerska și româniștii dr. hab. Kazimierz Jurczak, dr. Olga Bartosiewicz-Nikolaev și mgr. Tomasz Krupa.

Discuțiile s-au ținut în limba franceză. În timpul întâlnirii s-au discutat mai multe proiecte comune, printre care mărirea numărului de locuri alocate schimbului de cadre didactice între UBB și UJ în cadrul programului Erasmus, colaborarea în cadrul revistelor de specialitate Dacoromania litteraria și Romanica Cracoviensia, colaborarea departamentelor de filologie maghiară ale ambelor Universități.

Nu au lipsit nici propuneri care vizează comunitatea doctoranzilor: s-a propus participarea studenților-doctoranzi din Cracovia la școala de vară de la Ipotești și organizarea unor ateliere on-line despre metodele cercetării științifice pentru doctoranzii ambelor Universități.

Întâlnirea a fost una extrem de fructuoasă și promițătoare. Sperăm că, în ciuda dificultăților legate de perioada actuală, va fi posibil să desfășurăm o colaborare eficientă și să realizăm împreună proiectele menționate mai sus.