Proiecte

PROIECTE COLECTIVE

 

2020 – : Hungarian Literary Culture in Transcultural Perspective. Outlines of a Transnational Book Project. Coordonator: prof. univ. Éva Bányai, Universitatea din București; acțiuni desfășurate: grant de cercetare alocat de Academia de Științe din Ungaria, prin MTA-Domus, Ungaria, 1872/1/2020/HTMT. Cercetători FiM implicați: prof. univ. dr. Éva Bányai, conf. univ. dr. Imre Balázs, conf. univ. dr. Ferenc Vincze

2020: Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii, POCU/380/6/13/124146. Cercetători FiM implicați: cerc. șt. II. dr. Adrian Tudurachi

2019-2025: Lendület (‘ERC maghiar’). Coordonator cerc. șt. I. dr. Hites Sándor; grant finanțat de  Academia Ungară de Științe. Cercetători FiM implicați: cerc. șt. I. dr. Hites Sándor, conf. univ. dr. Levente Szabó

2019-2021: La storia della letteratura rumena in 10 temi. L’Ottocento. Coordonatori: prof. univ. asoc. Angela Tarantino, prof. univ. dr. Ioana Bican. Acțiuni desfășurate: grant de cercetare alocat de Universitatea Sapienza din Roma (Italia) (beneficiar, Angela Tarantino, 2019), bursă de visiting researcher (beneficiar, Ioana Bican, februarie – aprilie 2019). Output: volum contractat la Sapienza University Press (apariție – 2021). Cercetători FiM implicați: prof. asoc. dr. Angela Tarantino, prof. univ. dr. Ioana Bican, cerc. șt. II. dr. Adrian Tudurachi, lect. univ. dr. Corina Croitoru, asist. univ. dr. Marius Popa

2019-2021: The Humanities and the historical and cultural context of Central and Eastern Europe in the XXth century. Academics, translators and other literati facing wars, revolutions, regimes. (Grant finanțat de Universitatea Sapienza din Roma, Italia, pentru anii 2019-2021, coord. Prof. as. Annalisa Cosentino). Cercetători FiM implicați: prof. asoc. dr. Angela Tarantino, prof. univ. dr. Ioana Bican

2019: Cronologia della letteratura rumena (ebook, Firenze University Press, Florența (Italia) ISSN 2704-5870, database: https://www.clrm.unifi.it/, 2019). Cercetători FiM implicați: prof. asoc. dr. Angela Tarantino, prof. univ. dr. Ioana Bican

2018-2020: Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice, ROMIMAG proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0326, derulat de Universitatea Babeș-Bolyai, în parteneriat cu Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, și Universitatea Națională de Arte București. Valoarea grantului: 1.538.764 (pentru Partener 1, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca). Director: Prof. univ. dr. Corin Braga. Cercetători FiM implicați: cerc. șt. II. dr. Adrian Tudurachi (director, responsabil partener Academia Română, Filiala Cluj-Napoca), prof. univ. dr. Ioana Bican, cerc. șt. II. dr. Ligia Tudurachi, conf. univ. dr. Levente Szabó, lect. univ. dr. Corina Croitoru

2018-2022: Cost Action CA 16204 Distant Reading for European Literary History (https://www.cost.eu/actions/CA16204/#tabs|Name:overview). Cercetători FiM implicați: cerc. șt. II. dr. Adrian Tudurachi

1999-2020: Dicționarul romanului central-european din secolul XX. Coordonator: prof. univ. Adriana Babeți, Universitatea de Vest, Timișoara; Output: volum contractat la editura Polirom, Iași (volum în curs de apariție, 2020). Cercetători FiM implicați: conf. univ. dr. Imre Balázs, prof. univ. dr. Ioana Bican, prof. univ. dr. habil. Kazimierz Jurczak

 

PROIECTE INDIVIDUALE

2022-2023: The Topos of an “Immured Woman” in the Cultures of Southeastern Europe and Hungary, nr. 2020/37/B/HS2/00152, grant postdoctoral finanțat de Narodowe Centrum Nauki [National Science Centre in Poland] și derulat la Institutul de Slavistică, Academia Poloneză de Științe. Cercetător FiM: lect. univ. dr. Olga Bartosiewicz-Nikolaev.

2021:O hartă imaginară: reprezentările României în literatura polonă după 1989, grant individual finanțat prin programul CNFIS-FDI-2021-0061 la Institutul STAR-UBB din Cluj-Napoca. Cercetător FiM: lect. univ. dr. Olga Bartosiewicz-Nikolaev.

2021: A szürrealizmus története a magyar irodalmi mezőben. Ráció Kiadó, Budapest, 2021. 260 p. ISBN 9786155675591. Cercetător FiM: conf. univ. dr. Balázs Imre.

2020-2021: Retorica eroismului în poezia românească a Războiului de Independență (1877), Grant Tineri Cercetători (GTC), autoritate finanțatoare Universitatea „Babeș-Bolyai”. Cercetător FiM:  lect. univ. dr. Corina Croitoru

2018: „UBB Student Fellowships – pentru Doctoratul European“, bursă de cercetare oferită de Institutul STAR UBB, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Paris (septembrie – decembrie). Cercetător FiM:  asit. univ. dr. Marius Popa

2017-2019: A szürrealizmus története a magyar irodalmi mezőben (Istoria suprarealismului în câmpul literar maghiar). Grant individual de cercetare, „Bolyai János kutatási ösztöndíj”, alocat de Academia de Științe din Ungaria. Output: volum contractat la editura Ráció Kiadó, Budapesta (apariție – decembrie 2020). Cercetător FiM:  conf. univ. dr. Balázs Imre

2016-2017: „Lucian Blaga“, bursă cercetare oferită de Institutul Cultural Român, Paris (septembrie 2016 – ianuarie 2017). Cercetător FiM:  asit. univ. dr. Marius Popa

2016: Du sérieux à la dérision : réponses immunitaires dans la poésie roumaine de guerre, bursă de cercetare oferită de Guvernul Franței prin Fondation Maison des Sciences de l’Homme și Institutul Francez din România (iunie-august). Cercetător FiM:  lect. univ. dr. Corina Croitoru