Biblioteci, politici de patrimonializare

Unul dintre obiectivele principale ale Centrului de cercetare în Filologie Modernă îl reprezintă instituirea şi cercetarea unor fonduri de colecţii speciale, aparţinând fie unor biblioteci ale universităţii, fie unor biblioteci cu care UBB colaborează instituţional. Activitatea noastră de patrimonializare şi studiu al fondurilor de carte a început încă din anul 2000, odată cu intrarea bibliotecilor personale ale profesorilor Dimitrie Popovici, Ioana şi Liviu Petrescu în colecţiile Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga“, cercetarea acestor arhive – preţ de două decenii – ocazionând publicarea unei importante serii de ediţii critice ale studiilor Ioanei Em. Petrescu. Centrul îşi propune, în fond, ca, pornind de la astfel de arhive, să studieze practicile de lectură din diverse epoci şi să reconstituie orizontul cultural al unor intelectuali de marcă ai universităţii, mizând, totodată, pe restituirea unor texte şi documente inedite.

Demersul nostru de cercetare în domeniu devine, totodată, un bun prilej de formare filologică pentru masteranzii şi doctoranzii care îşi desfăşoară practica profesională într-un asemenea cadru. De altfel, interesul pe care îl manifestăm în materie de biblioteci vizează şi o componentă civică, prin organizarea unor colecte de carte împreună cu doctoranzii (din 2014 începând), oferind expertiză și consultanță informală proprietarilor unor fonduri de carte private care au fost, ulterior, donate şcolilor din mediul rural.