Istoria ideilor și a vieții intelectuale

FiM inițiază cercetări în domeniul istoriei ideilor literare în dimensiunea lor locală și internațională, urmărind circulația ideilor în context transnațional, cu deschideri către abordări interdisciplinare. Se urmărește posibilitatea integrării reflecţiei literare din spațiul românesc într-un proiect de cunoaştere cu deschidere europeană.

Din punct de vedere metodologic, FiM acordă o atenție deosebită cercetărilor legate de instituțiile culturale. Prin studierea istoriei asociațiilor și instituțiilor literare se reflectă circulația ideilor și se oferă baza necesară unor studii de fond în domeniul istoriei culturii moderne.

FiM își propune să studieze fenomenul literar în cadrul mai larg al vieții intelectuale. Prin expertiză filologică și abordări interdisciplinare proiectele FiM conturează portrete de intelectuali și colaborări în cadrul unor rețele internaționale și interdisciplinare în care studiile literare, etnografice, istorice, estetice se intersectează într-un context al relevanțelor globale.