Problematici ale cercetării teatrale

Una dintre direcțiile centrului focalizează asupra unei arii de nișă în istoriografia literară și teatrală din România: reconstrucția vieții teatrale din Transilvania în contextul teatrului european (în special est-european) prin surse arhivistice și de presă, memorii și reprezentări literare din secolul al 19-lea.

Membrii și partnerii FiM au abordat și vor întreprinde cercetări în ceea ce privește istoria profesiei teatrale din Transilvania în secolul al 19-lea, sociologia istorică a publicului teatral și istoria culturală a liniștii teatrale în secolul al 19-lea, editarea și interpretarea surselor inedite și narative a istoriei teatrului ardelean din secolul al 19-lea.

În acest sens FiM a inițiat parteneriate cu Kolozsvári Állami Színház Dokumentációs Tára / Arhiva Teatrului Maghiar de Stat Cluj, OSZMI / Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet / Muzeul și Institutul de Istorie Teatrală Națională (Budapesta), Arhivele Naționale, BCU. Pe termen mediu și lung, FiM va demara pregătirile pentru un volum de istorie interculturală a teatrului transilvănean.