Reflecția și cercetarea exploratorie asupra secolelor 19 și 20, G 19

Reflecția și cercetarea exploratorie asupra ideilor, literaturii și artelor secolului al 19-lea– G19 (coord. Adrian Tudurachi)

G19 (Grupul de reflecție asupra secolului al 19-lea) este un cerc de dezbateri care abordează problemele secolului al 19-lea dintr-o perspectivă multidisciplinară și multiculturală, reunind specialiști în literatură, istorie, etnologie și studii culturale din domeniul românisticii și al hungarologiei. Domeniu prin excelență al valorilor confirmate și al direcțiilor tradiționale de cercetare, considerat de multă vreme epuizat, secolul al XIX-lea, privit ca spațiu embrionar al modernității, se dovedește în prezent un teren fertil de interogații: aici își găsesc originea emoțiile colective care continuă să alimenteze tensiunile definitorii ale epocii noastre, de la experimentarea tehnologiei până la conștientizarea poziționărilor geopolitice, și de la expresia pasională a intereselor economice până la neliniștile legate de formele de recunoaștere ale individului. G19 își propune să ofere un cadru de explorare a acestor experiențe emergente ale modernității, care să permită comunicarea între discipline și cunoașterea reciprocă, implicit comparatistă, a realităților naționale din spațiul românesc și cel maghiar. În același timp, grupul de reflecție funcționează ca un mediu de dialog, de promovare și de punere în circulație a unor ipoteze exploratorii, încadrând și încurajând cercetările avansate în domeniul secolului al XIX-lea.

G19 – GRUP DE REFLECȚIE ȘI DE STUDIERE A SECOLULUI AL XIX-LEA

Programul întâlnirilor pentru anul universitar 2020-2021

Întâlnirile vor avea loc online, pe platforma Zoom.

 

NOIEMBRIE 2020

Vineri, 6 noiembrie 2020, ora 19

Prezentarea Centrului de Filologie Modernă (Ioana Bican, Imre Balasz, Adrian Tudurachi)

Dezbatere G19

Marius Popa, La présence du classicisme français dans la critique littéraire roumaine. De la révolution de 1821 à la fin du communisme (Paris, 2020).

Moderatori: Ioana Bican, Corina Croitoru

 

DECEMBRIE 2020

Vineri, 11 decembrie 2020, ora 18

 Atelier G19

Alexandra Baneu, O carieră în Imperiul Habsburgic: parcursul lui Vasile Popp

Moderator: Adrian Tudurachi

 

MARTIE 2021

Vineri, 5 martie 2021, ora 18

 Conferință G19

Levente Szabo, De la inventarea pensiei literare până la apariția discursului asupra protecționismului literar / dreptului de autor. O nouă istorie socială a profesionalizării literare maghiare în secolul al 19-lea

Moderator: Adrian Tudurachi

 

APRILIE 2021

Vineri, 23 aprilie 2021, ora 18

Conferință G19

Charlotte Krauss, Le drame national dans l’Europe post’napoléonienne ou l’appel de l’épopée

Moderator: Corina Croitoru

 

MAI 2021

Vineri, 19 mai 2021, ora 19

Conferință G19

Roberto Merlo, Cultura română din Principate la începutul sec. al XIX-lea ca „cultură metisă” – câteva reflecții pornind de la Reglementul organicesc a Prințipatului Moldovei (1831)

Moderator: Ioana Bican

 

IUNIE 2021

Joi, 3 iunie 2021, ora 18

Conferința G19

Sandor Hites,  Quarantines, Cordons, Dams: On the Containment of World Literature in Nineteenth Century

Moderator: Levente Szabo