Studii de interculturalitate, contactologie literară, imagologie teatrală

Domeniul se înscrie atât în tendințele de internaționalizare ale centrului, cât și în introducerea unor metodologii culturale și antropologice în studiile literare prin care discuțiile despre literatura română și maghiară pot fi reînnoite. În consecință, cadrul contactologiei și al transnaționalismului permite regândirea naționalismului metodologic și reinterpretarea unor fenomene ale literaturilor naționale prin prisma transmiterii, relocării, reciclării fenomenelor, ideilor, personajelor literare și valorificarea acelor personaje, texte, fenomene care pot fi interesante din punct de vedere est-european sau global. Studiile de interculturalitate, contactologie literară și imagologie se bazează pe metodologii interdisciplinare. Aspectele teoretice ale antropologiei socioculturale, ale istoriei literare și ale hermeneuticii interculturale ne permit astfel conceperea literaturii și produselor culturale ca agenții unei spații de comunicare hibride care se caracterizează prin dinamism și dialog. Pornind de la aceste premise cercetările din cadrul acestui domeniu redefinesc metodele de interpretare ale filologiei și ale literaturii comparate regândindu-le din perspectiva studiilor de antropologie.