Levente Szabó

Conf. univ. dr.  Levente Szabó
Conducător de doctorat cu drepturi depline la Universitatea din Szeged (QS Ranking 501-510)
Departamentul de literatură maghiară, Facultatea de Litere – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, afiliat la Universitatea din Szeged, Facultatea de Litere, Școala Doctorală de Studii Literare

Date de contact:
E-mail: tszabolevente [@] gmail.com
tszabo.levente [@] ubbcluj.ro

ORCID  / Google scholar  ADATBANK  /  ResearchGate HunLit  /  HumanitiesCommons  /  Academia 

Levente T. SZABÓ (pseudonimul lui Levente SZABÓ) este conferențiar univ. dr. la Facultatea de Litere a UBB, unde predă cursuri de Literatură maghiară clasică, Literatură comparată și Sociologia literaturii. Fellow al New Europe College, Collegium Budapest. Institute for Advanced Study și Centre for Advanced Study (Sofia), visiting researcher la University of Cambridge. Darwin College și la Universitatea din Viena.

A publicat numeroase studii, volume de studii și monografii pe teme de istoria naționalismului literar, istoria socială a modernismului literar maghiar și istoria literaturii comparate din secolul al 19-lea. A editat o serie de volume de studii literare privind istoria literaturii maghiare și istoria socială a literaturii.

Multiplu premiat pentru rezultatele filologice, operele de istorie literară și comparată, respectiv pentru mentorat științific (Premiul de excelenţă oferit tinerilor cercetători maghiari de peste hotare de Academia Ungară de Ştiinţe pentru anul 2000., Premiul de excelenţă oferit de Research Support Scheme din Praga, Premiul Arany János al Academiei Ungare pentru excelenţă în cercetare, Premiul Martinkó András al Academiei Ungare de Ştiinţe pentru cea mai bună publicaţie a anului 2008 în domeniul istoriei literare maghiare clasice, Premiul Excellentia UBB, Premiul Mestertanár de OTDK și Academia Ungară de Științe). A inițiat și a participat într-o serie de cercetări naționale și internaționale privind istoria profesiei literare moderne în secolul al 19-lea, profesionalizarea teatrului în secolul al 19-lea, istoria globală a comparatismului timpuriu.

Membru al unor colective redacționale:
• Hungarian Studies Yearbook (published by de Gruyter/Sciendo): editor-in-chief
• Central European Cultures, membru în echipa de redacție
• Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (editat de Academia Română), membru în echipa de redacție
• Philobiblon, membru în consiliul științific al redacției