Adrian Tudurachi

Cercetător științific I. dr. Adrian Tudurachi
Secretar științific – Academia Română, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” (titular)
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Litere (cadru didactic asociat)

Date de contact:
E-mail: adrian.tudurachi [@] gmail.com  /  adrian.tudurachi [@] ubbcluj.ro
adrian.tudurachi [@] academia-cj.ro

Brainmap  / Google scholar

Adrian Tudurachi (n. 1974) Cercetător în cadrul Institutului de Lingvistică și Istorie literară „Sextil Pușcariu” (Cluj-Napoca), a făcut studii la Cluj-Napoca și la Geneva. Bursier ESKAS al Confederaţiei elveţiene (2002), bursier Maison des Sciences de l’Homme, Paris (2007), bursier NEC link (2008), bursier postdoctoral în cadrul programelor POSDRU finanțate de FSE (2010-2012). A publicat numeroase studii în reviste de specialitate din țară și străinătate. Printre volumele pe care le-a coordonat se numără Identitatea naţională: realitate, istorie, literatură (2008, alături de Ioana Bot), Dus-intors. Rute ale teoriei literare in postmodernitate (2016, alături de Oana Fotache și Magda Răduță), precum și mai multe ediții critice din opera Ioanei Em. Petrescu. Este autorul primei traduceri în română a eseului lui Jean Paulhan, Florile din Tarbes (2015). Ultima carte publicată: Fabrica de geniu. Nașterea unei mitologii a productivității literare în cultura română, 1825-1875 (2016). Premiul Gh. Bogdan-Duică al Revistei „Convorbiri literare”, 2019; Premiul Titu Maiorescu al Academiei Române, 2018; Premiul special pentru o perspectivă teoretică și comparatistă asupra literaturii române al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România, 2017; Medalia „George Barițiu” acordată de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, 2016; Premiul de debut în teorie literară al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România, 2007.