Roberto Merlo

E-mail: roberto.merlo [@] unito.it

Absolvent în Limbi și Literaturi moderne și comparate la Facultatea de Litere și Filosofie din Torino, în 2004, sub coordonarea prof. M. Cugno, şi-a obținut doctoratul în „Literaturi comparate, Filologie romanică și Românistică”. După o experiență de trei ani (2004-2007) ca Lector de Limba și Literatura italiană la Facultatea de Litere la Universitatea din Oradea, din 2007 a început să colaboreze cu Facultatea de Limbi și Literaturi străine a Universităţii din Torino. Din 2015 este Conf.dr. șef la catedra de Limba și Literatura română (Departamentul de Limbi și Literaturi străine și Culturi moderne, Universitatea din Torino). Din 2011 până în 2013 a fost membru al Comisiei Didactice a Departamentului, din 2017 în prezent este Membru al Comisiei de îndrumare a Cursului de Licență “Lingue e letterature moderne” (L-11) şi al Comisiei Didactice a Departamentului. În 2019 a devenit Responsabil pentru internaționalizare al Cursului de Masterat “Lingue straniere per la comunicazione internazionale” (LM-38). Din 2015 este Membru al Colegiului doctoral, Doctorat în Digital Humanities, Universitatea din Genova-Universitatea din Torino
Este în prezent membrual Comitetului științific al colecției de studii române “La colonna infinita”, Editrice dell’Orso, al revistei Philologia Jassyensia şi al Simpozionului anual internațional al Institutului de Filologie română „Al. Philippide”. Este de asemenea membru al Comitetului de Redacție a revistei RiCOGNIZIONI. Rivista di lingue letterature e culture moderne, şi a revistei CoSMo. Comparative Studies in Modernism, Centro Studi Arti della Modernità.
În trieniu 2019-2022 este Secretar al Consiliului Director al Asociației Italiene de Românistică (Associazione Italiana di Romenistica, AIR).

Publicații științifice (listă selectivă)

Cărți
• Il mito dacico nella letteratura romena dell’Ottocento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011—ISBN: 978-88-6274-321-1
• (în colaborare cu Krystyna Jaworska e Massimo Maurizio), Il canto, l’incanto e il grido. Tre poetesse dell’Europa Centro-Orientale, Stilo Editrice, Bari, 2017 — ISBN 978-88-6479-194-4

Studii în volum
• Sulle vette dell’immaginazione. I Carpazi nel romanticismo romeno tra folklore e invenzione letteraria, în Bonato L. e Zola L. (ed. Îngrijită de), Fantastiche Montagne: esseri e luoghi dell’immaginario nelle terre alte, Milano, Franco Angeli, 2019, pp. 49-73 — ISBN 9788891780584
• Getica între istorie şi filozofie: V. Pârvan, L. Blaga şi răstălmăcirile ideologiei. în Ofelia Ichim, Emanuela Ilie, Marius-Radu Clim (ed.), Dan Mănucă 80. In memoriam, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2018, pp. 225-254 —ISBN:978-606-023-027-4
• SULLE GLOSSE PARENTENTICHE NEL „REGLEMENT ORGANICESC A MOLDOVEI” (1831), în Coman Lupu (ed.), Alexandru Ciolan, Alessandro Zuliani (coeds.), Studii romanice […]: omagiu profesorilor Florica Dimitrescu şi Alexandru Niculescu la 90 de ani, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2018, pp. 657- 693 — ISBN 978-606-16-0976-5
• Il corpo della medusa: incursione nell’immaginario poetico di M. Blecher, în Quaderni di studi italiani e romeni / Caiete de studii italiene şi române, 7/2016, Editore dell’Orso, Alessandria, 2017, pp. 37-83 + Max Blecher, Corpo trasparente, pp. 2-35 —ISBN:9788862747783
• Lo specchio di ossidiana. Incursioni nell’immaginario poetico di Marta Petreu, în Il canto, l’incanto e il grido. Tre poetesse dell’Europa Centro-Orientale, Stilo Editrice, Bari, 2017, pp. 123- 144 + Appendice poetica, pp. 145-183 — ISBN 978-88-6479-194-4
• Un feroce tenerezza. Figure della „disappartenenza” nella poesia di Marta Petreu, în Ljiljana Banjanin, Krystyna Jaworska, Massimo Maurizio (ed. Îngrijită de), Disappartenenze. Figure del distacco e altre solitudini nelle letterature dell’Europa centro-orientale, Stilo Editrice, Bari, 2015, pp. 209-242 — ISBN 9788864791654
• Marco Cugno (1939-2012), dăruitorul de cuvinte, prefață de Marco Cugno, În laboratorul “Luceafărului”, ediţie îngrijită de Mircea Anghelescu, traducere de Smaranda Bratu Elian, Aurora Firţa, Corina Anton, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014, pp. 11-46 — ISBN 978-606-16-0472-2
• Dentro e fuori la Rete. Rimediazioni, tematizzazioni e realtà virtuali in L’omino rosso di Doina Ruşti, în Cristina Trinchero, Borio, Alex (ed. Îngrijită de), Ritorno a Babele: esercizi di globalizzazione, Torino, Tirrenia, 2013, pp. 113-155 — ISBN 9788866080978

Articole și studii în revistă
• “Stelele și lalelele”: saggio di micromonografia storico-descrittiva di una classe flessiva della lingua romena (I), in Studia Universitatis “Babeș-Bolyai” – Philologia, 3/2020, în curs de tipar — ISSN: 1220-0484
• A atârna: încercare de micromonografie istoric-etimologică, în Caietele Sextil Puşcariu, vol. IV, 2019, pp.176-199 — ISSN:2393-526X
• L’onda e la sponda. La poetica dello «sguardo cittadino» e „Lacustre” di George Bacovia, în Romània Orientale, vol. 32, 2019, pp.61-84 – ISSN: 1121-4015 – Fascia A ANVUR
• La città e il deserto. Prolegomeni a una poetica spaziale nella lirica di George Bacovia. In Romània Orientale, vol. 31, 2018, pp.157-171 – ISSN: 1121-4015 – Fascia A ANVUR Navigating the Flux: The Many Routes to Romanian Literature. În Philologica Jassyensia, vol. 14 (1), 2018, pp.291-295 — ISSN:1841-5377 – Fascia A ANVUR
• Cu privire la adaptarea neologismelor în „Regulamentul organic” al Moldovei (1831): împrumuturile în –ta, in Caietele Sextil Puşcariu, vol. III, 2017. pp.300-333 — ISSN:2393-526X
• Prima e dopo Ceauşescu. Le traduzioni di poesia romena contemporanea in Italia, în Tradurre, 10, 2016, pp. 1-19 — ISSN:2239-2920
• Una grande fioritura, ma ancora tante lacune. Le traduzioni di narrativa romena in italiano, 1990-2014, în Tradurre, 7, 2014, pp. 1-18 — ISSN:2239-2920