Olga Bartosiewicz-Nikolaev

Lect. univ. dr. Olga Bartosiewicz-Nikolaev

Departamentul de Studii Românești, Facultatea de Filologie – Universitatea Jagiellonă din Cracovia

Date de contact: 
E-mail: olga.bartosiewicz [@] uj.edu.pl

Google scholar

Olga Bartosiewicz-Nikolaev este traducătoare, cercetătoare și cadru didactic universitar la Departamentul de Studii Românești al Universității Jagiellone din Cracovia, unde, în 2016, și-a susținut teza de doctorat despre opera literară a lui B. Fundoianu. Este autoarea mai multor articole științifice și a monografii despre contextele istorice, literare și filosofice ale operei lui B. Fundoianu/Benjamin Fondane (Kraków 2018). A fost bursieră în cadrul programului Seton-Watson acordat anual cercetătorilor străini de către Institutul Cultural Român (în 2014) și a Institutului pentru Studii Avansate „New Europe College” din București (2014-2015). În 2017, a beneficiat de programul Rezidenţe FILIT pentru traducători. A tradus mai multe fragmente din proză și poezie (din franceză și română) pentru revistele poloneze, precum „Nowa Dekada Krakowska”, „Tekstualia” sau „Kwartalnik Literacki Wyspa”. Pentru traducerea romanului lui Adrian Schiop, Soldații. Poveste din Ferentari, a primit premiul revistei „Literatura na Świecie”. Participantă în programul internațional CELA 2019-2023, dedicat scriitorilor și traducătorilor. În 2021, a deținut o bursă postdoctorală finanțată prin programul CNFIS-FDI-2021-0061 la Institutul STAR-UBB din Cluj-Napoca, iar în anii 2022-2023 a lucrat ca cercetătoare postdoctorală la Institutul de Slavistică, Academia Poloneză de Științe. Este membră a Asociației Traducătorilor Literari din Polonia..

Publicații științifice (lista selectivă):
Monografii:
Tożsamość niejednoznaczna. Historyczne, filozoficzne i literackie konteksty twórczości B. Fundoianu/Benjamine’a Fondane’a (1898-1944), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

Volume coordonate:
W. Rapak, J. Kornhauser, O. Bartosiewicz (red.), Autour du théâtre/Wokół teatru, Kraków 2015.

Studii și articole:

 • Mitul jertfei creatoare din balada Mănăstirea Argeșului reinterpretat în opera rock-simfonică Meșterul Manole (2013) – o analiză din perspectivă socio-istorică și intermedială, „Studia Romanica Posnaniensia” 2023 [in print]
 • Revision of the Legend of Master Manole in Romanian Feminist Discourse after 1989, „Romanica Cracoviensia” 2023 [in print]
 • Artystyczna i tożsamościowa wspólnota dzieła H. Michaux i B. Fondane’a, „Humanities and Cultural Studies”, Tom 3, Nr 4 (2022), s. 27-43, DOI: 10.55225/hcs.436
 • O nouă perspectivă asupra literaturii române din perioada postcomunistă. Mihai Iovănel, Istoria literaturii române contemporane: 1990–2020, „Romanica Cracoviensia” 2022-06-30 | DOI: 10.4467/20843917RC.22.011.15643
 • The Concept of “Capitalist Realism” in Literary Context: Reading Adrian Schiop’s Novels in Terms of The Sociology of Literature, “Romanica Cracoviensia”, Volume 21, Issue 4, 2021, p. 271-282. [first view version]
 • Dificultăți și provocări în traducerea literaturii române în limba polonă. Studiu de caz: romanul Soldații. Poveste din Ferentari al lui Adrian Schiop, “Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia” 2020 , Tom 65, s. 305-311..
 • Counter-narratives in Greater Romania : polemical social, political and cultural engagement in the avant-garde literary magazine „Contimporanul” (January–July 1923), w: Kučinskienė Aistė, Šeina Viktorija, Speičytė Brigita (red.), Literary canon formation as nation-building in Central Europe and the Baltics : 19th to early 20th century, Leiden Boston : Brill 2021, s. 135-151.
 • Apologia codzienności, czyli realizm(y) w najnowszej literaturze rumuńskiej, „Nowa Dekada Krakowska”, 2019 t. 8, Rumunia : mały realizm / apologia codzienności nr 5-6 (43-44), p. 6-15
 • L’esprit subversif et l’imaginaire spatial dans le roman „Les Onze mille verges ou les Amours d’un hospodar de Guillaume Apollinaire„, in: J. Kornhauser, W. Rapak (ed.), Apollinaire : „l’esprit nouveau” : les avant-gardes, WUJ, Kraków 2019, p. 166-177.
 • Constructions and Deconstructions of Cultural Identities in Greater Romania. B. Fundoianu and the Self-Colonizing Metaphor, „Przegląd Humanistyczny” 2018, Tom 62, Nr 4 (463), p. 49-61.
 • Predarea literaturii române contemporane în străinătate. Studiu de caz: receptarea limbii și literaturii române în Polonia, in: E. Platon, L. Iunia-Vasiu, A. Arieșan (red.), Discurs polifonic în româna ca limbă străină RLS, Editura Casa Cărţii de Știinţă, Cluj-Napoca 2018, ss. 152-160.
 • B. Fundoianu și spiritul imitativ în cultura română. Între autocolonizarea și autonomizarea literaturii, „Philologica Jassyensia”, 1/2018, p. 15-28.

Traduceri din literatura română (lista selectivă):
• Lavinia Braniște, Wewnętrzny zero [Interior zero], transl. O. Bartosiewicz-Nikolaev, Universitas, Kraków 2019.
• Nora Iuga, Chodźmy nakraść arbuzów [Hai să furăm pepeni], fragments, translated from Romanian by O. Bartosiewicz, „Wyspa. Kwartalnik literacki”, 4 (48), 12/2018, 26-39.
• Adrian Schiop, Żołnierze. Opowieść z Ferentari [Soldații. Poveste din Ferentari], translated from Romanian by O. Bartosiewicz, Universitas, Kraków 2018.
Antologia poezji dadaistycznej [An Anthology of Dada Poetry], translated from French by O. Bartosiewicz, J. Kornhauser, A. Kożuch, ed. T. Cieślak-Sokołowski, “Nowa Dekada Krakowska”, nr 6 (34)/2017, p. 31-58.
• Doina Lungu, Symfonia złoczyńcy [Simfonia criminalului], translated from Romanian by O. Bartosiewicz, Ha!Art, Kraków 2016.