Kazimierz Jurczak

Kazimierz Jurczak

E-mail: kazimierz.jurczak [@] uj.edu.pl

Absolvent în filologie română la Universitatea Jagiellonă din Cracovia în 1980 cu teza Romanul românesc din secolul XX [Sadoveanu, Rebreanu, Preda], în 1988 şi-a obținut doctoratul în filologie la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca cu teza Ipostaze ale discursului narativ in romanul românesc din anii șaptezeci și optzeci coordonată de prof. Ion Vlad. Din 2012 este dr abilitat în științele umaniste (titlul acordat în urma colocviului de abilitare la Facultatea de Filologie UJ), coordonator de doctorate la Universitatea Jagiellonă. Din 1988 până în 1993 a fost lector de limba polonă la Universitatea din București, mai departe a devenit consilier la Ambasada RP, consul al Republicii Polone la București (1995-2001) şi visiting professor la Universitatea din Varșovia, Facultatea de Orientalistică, Centrul de Studii asupra Europei de Est ( 2010-2016). În prezent (din 2013) este șeful Departamentului de Studii Românești la Universitatea Jagiellonă din Cracovia.  Președintele României i-a acordat în 2006 ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer.

Publicații științifice (2009 – 2018)

Monografii

Dylematy zmiany. Pisarze rumuńscy XIX wieku wobec ideologii zachowawczej (Dilemele schimbării. Scriitori români din secolul al XIX-lea şi ideologia conservatoare),, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011; 242 p.

Volume coordonate

 1. Jurczak, I. Kotańska, J. Sadowski (red.) O języku i nie tylko. Studia i szkice, (Despre limbă și nu numai. Studii și schițe), Warszawa 2013, wyd. Libron, 253 p..

Studii și articole

 1. Między akceptacją a odrzuceniem. Kultura rumuńska wobec Wschodu i Zachodu, [în] Współcześni historycy polscy o Rumunii, T. Dubicki (red.), Toruń 2009, pp. 340-361.
 2. Orientalismul neasumat. Marginalizarea elementului oriental în definirea identităţii româneşti, [w] Boari V., Borbély Şt., Murea R. (coord.), Identitatea românească în context european. Coordonate istorice şi culturale, Cluj-Napoca 2009, pp. 69-83.
 3. Religijnie bliscy, etnicznie obcy, kulturowo niepojęci. Rosja i Rosjanie w odbiorze rumuńskim od końca XVIII do początku XX wieku, [în] Semantyka Rosji na Bałkanach, J. Sujecka (red.), Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, Warszawa 2011, Wydawnictwo DiG, pp. 27-45.
 4. De la littérature et autres nuances, postfaţă la: Radu Cosaşu, Tangoisses, Genève 2011, ed. Mētis Press, pp.113-118.
 5. Centre – périphérie: un certain cas du domaine de l`historie des idées, [în] Cahiers de la Nouvelle Europe, nr 17/2012, ss. 319-322. Ed. L`Harmattan, Paris. Maar Judith, Nyikos Julia, Renaud Patrick, Sandu Traian (coord.). ISBN : 978-2-336-29089-8
 6. Czy istnieje język mołdawski ? Przyczynek do rozważań o tożsamości w czasach ponowoczesnych, [în] K. Jurczak, I. Kotańska, J. Sadowski (red.) O języku i nie tylko. Studia i szkice, Warszawa 2013, wyd. Libron, pp. 239-249
 7. Deux centres et une seule périphérie. Les Moldaves contemporains en quête de leur identité, [în] Actes du colloque de clôture du programme «Centre/Périphérie», Paris, 1-3 décembre 2011 ; Cahiers de la Nouvelle Europe, 18/2013, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, ed. L`Harmattan, pp. 227-232.
 8. Zapomnieć, zaprzeczyć czy oswoić ? Elementy orientalne w rumuńskiej tożsamości kulturowej (Abolish, annihilate or tame?Oriental elements of Romanian cultural identity) , [în] Zarządzanie w kulturze, 14(3), 2013, Kraków, pp. 253-261.
 9. On the persistence of stereotypes: Romania and the Romanians according to contemporary Poles, [w] Nations and Stereotypes. 25 years after. New borders, New horizons, Ed. MCK, Kraków 2015, pp. 122-131.
 10. Le destin du philosophe aux temps médiocres : désaccords autour de l’oeuvre et de la biographie de Constantin Noica, [w] Romanica Cracoviensia, vol. 15, nr. 3, pp. 183-191.
 11. Prin filtrul discursurilor identitare [Passing through the filter of identity discourses], [w] Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, Alba-Iulia (Rumunia), nr. 1/2016, ss. 146-158; [coautor: Gabriela Codruţa Antonesei]
 12. Teksty założycielskie współczesnej rewolucji. Rumunia 1989 [Founding texts of the modern revolution : Romania 1989], [în] „Obóz”, nr. 54/lipiec 2016, ISSN 1230-0314, ss. 9-16.
 13. De la literatură la politică şi înapoi. Maiorescu şi conservatorismul românesc din sec al XIX-lea (From Literature to Politics and back. Maiorescu and the Romanian Conservatism in the XIX century), [în] Studiile româneşti. Priviri în oglindă, seria Aula Magna, Editura Universităţii de Vest, Timişoara 2017, pp.23-32
 14. Los filozofa w czasie marnym. Spory wokół dzieła i biografii Constantina Noiki (The Philosopher’s fate in time of restraint.  Controversies around Constantin Noica’s work and biography), w tomie Constantin Noica i filozofia rumuńska XX wieku, red. J. Kornaś-Warwas, A. Zawadzki, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, ss. 110-121.
 15. Ogłupiająca idea”. Polemika z książką A. Pleșu, G. Liiceanu, H-R. Patapievicia (Gabriel Liiceanu, Horia-Roman Patapievici, Andrei Pleşu, An idea that twists our mind. A Dispute), w czasopiśmie Obóz, nr. 56-57/2017, SEW UW, Warszawa 2017, ss. 115-123.

Traduceri din literatura română:

 1. Nr 5-6/2008 Literatura na świecie: Gheorghe Crăciun, Pupa Russa (proza), pp. 5-35;  Ion D. Sîrbu, Żegnaj Europo! pp 183-207;  Ioan S. Pop, Wiersze, 109-119;  Horia-Roman Patapievici, Biblia prawdziwego Rumuna , pp. 318-322.
 2. Lucian Boia, Świadomość, mity, historia (Istorie și mit în conștiinţa românească) Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2003, pp. 316 [traducere, postfaţă, comentarii critice]
 3. Norman Manea, Powrót chuligan (Întoarcerea huliganului), wyd. Pogranicze, Sejny 2009, pp. 362.
 4. Norman Manea, Kryjówka (Vizuina), Czytelnik (seria Nike), Warszawa 2012, pp. 502.
 5. Volovici Leon, Nacjonalizm i “kwestia żydowska” w Rumunii lat trzydziestych XX wieku (Ideologia naţionalistă și „problema evreiască” în România anilor 30), wyd. Austeria, Kraków-Budapeszt 2016, ss. 385; [traducere și postfaţă]

Iuga