Éva Bányai

Absolventă a Universității de Științe József Attila din Szeged, Ungaria, secția limbă și literatură maghiară – literatură comparată, își susține teza de doctorat în 2008, la Universitatea din Szeged. În 1999 devine cadru didactic la Universitatea din București, Catedra de Hungarologie, din 2016 este profesor universitar în cadrul aceleiași universități.

A organizat numeroase conferințe științifice internaționale, a editat volume de studii, este prezent ca referent științific sau membru al comitetului editorial în colective redacționale ale unor edituri și reviste din Italia, Serbia, Slovacia, România. Membru al unor organizații academice de prestigiu din România și din străinătate ca (International Association for Hungarian Studies), Ungaria din 2001, membru a comitetului organizator din 2011, Corporaţia de Cercetători ai Academiei Maghiare de Științe), Ungaria, din 2009; Filiala din Cluj a Academiei Maghiare de Științe din 2010; Asociația Scriitorilor, Ungaria, din 2014.

Membru în proiectul de cercetare Romanul din Europa Centrală (Universitatea Reformată Károli Gáspár, Budapesta, începând cu 2012.

Din 2018, membru în proiectul de cercetare: Contrasting Romanian and Hungarian Histories (On the Anatomy of the Great Debates), ELTE, Budapesta.

Din 2020, este director de proiect în cadrul grantului Hungarian Literary Culture in Transcultural Perspective. Outlines of a Transnational Book Project, MTA-Domus, Ungaria, 1872/1/2020/HTMT.

Domeniile sale de cercetare sunt proza contemporană și interculturalitatea.

Dintre publicațiile majore:

Cărți:

 1. Sikertörténet kudarcokkal. Bukaresti életutak [Istorii de succes cu insuccese]. Komp-Press, Cluj, 2006. ISBN 978-973-9373-66-1
 2. Térképzetek, névtérképek, határidentitások [Imaginar spațial, imaginar nominal, identități de-limitate], Komp-Press, Cluj, 2011, 268 p. ISBN 978-973-1960-31-9 (carte bazatǎ pe teza de doctorat)
 3. Aspecte geoculturale în proza maghiară contemporană, Editura Casa Cărții de Știință – Editura RHT, Cluj-Napoca, 2012. 204 p. ISBN 978-606-17-0271-8
 4. Terek és határok [Spații și limite], Editura Casa Cărții de Știință – Editura RHT, Cluj, 2012. 196 p. ISBN 978-606-17-0272-5
 5. Fordulat-próza. Átmenetnarratívák a kortárs magyar irodalomban [Proză de tranziție. Narațiuni de tranziție în literatura maghiară contemporană], EME – Societatea Muzeului Ardelean, Cluj, 2016. ISBN 978-606-739-037-7

Articole publicate în volume și reviste:

 1. A hybrid rózsa. Transzkulturalizmus Tompa Andrea regényeiben. In: Németh Zoltán, Magdalena Roguska (szerk.): Transzkulturalizmus és bilingvizmus az irodalomban. Univerzita Konstatina Filozofa v Nitre, Nitra, 2018. 233–242.
 2. Anderssein Verwahrloste ländliche Gemeinschaften als Thema ungarischer Gegenwartsliteratur: Ferenc Barnásʼ Der Neunte und Szilárd Borbélys Die Mittellosen Über Land. Aktuelle literatur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven auf Dorf und Ländlichkeit Magdalena Marszalek, Werner Nell, Marc Weiland, Bielefeld/Germania, Transcript. 2017. 201-210. ISBN 978-3-8376-4050-2
 3. Postmagická próza. World Literature Studies, 2016/2. 40–49.
 4. Városterek, térképzetek. [Spații urbane, imaginar spațial]. In: Radvánszky Anikó, Ádám Anikó (eds.): Térérzékelések – térértelmezések. Kijárat Kiadó, Budapest, 2015. 183–190. ISBN 978-615-5160-44-8 (Ungaria)
 5. Kulturális és textuális átjárások magyar és román prózaszövegekben I. Metopolisz: egy kortárs román Sinistra. Tiszatáj, 2015/10. 67–73. ISSN 0133 1167 (Ungaria)
 6. Semmi kis életek: átmenet-narratívák geokulturális kontextusban. [Vieți mărunte: narațiuni de tranziție în context geocultural]. In: Pieldner Judit, Pap Levente, Tapodi Zsuzsa (ed.): Kulturális identitás és alteritás az időben. Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének Kiadása, Debrecen, 2013. 323–329. ISBN 978-963-473-631-8 (Ungaria)
 7. The Space Concepts as an Intercultural Experience in the Contemporary Hungarian Prose. Acta Universitatis Sapientiae – Philologica, Studies on Literature. 2011/1. 95–102. ISSN 2067-5151