Asztalos Veronka-Örsike

Anul înmatriculăriI: 2020

Date de contact: 
E-mail: asztalos.veronka [@] gmail.com

Google scholar

Titlul actual al tezei
Recepția maghiară a literaturii norvegiene în secolul al 19-lea

Abstractul tezei

Exploatarea relațiilor literare maghiare și norvegiene contribuie la înțelegerea modului în care viața literară maghiară se schimbă ca urmarea influențelor literaturii norvegiene. În recepția maghiară a scriitorilor renumiți norvegieni (ex. Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen) din secolul al 19-lea, este prezentă atât imaginea complexă și variată a culturii literare maghiare asupra „nordului”, cât și autoimaginea maghiară despre locul ocupat în literatura universală. Prin cercetarea recepției literaturii norvegiene, se poate descompune interesul intens și eterogen maghiar, care arată diverse probleme imagologice provenite din multiple medieri, traduceri și influențe culturale, modelând și schimbând astfel funcționarea sistemului literar maghiar. Critica și manifestarea față de operele literare și autorilor norvegieni reflectă atitudinea față de literatura străină, față de tendințele stilistice și de problemele sociale.
Teza se axează pe impactul literaturii norvegiene asupra literaturii maghiare din secolul al 19-lea, care poate fi interpretat esențial în modernizarea literaturii maghiare. Prin cercetarea diferitelor opere și texte literare ale scriitorilor norvegieni, devin vizibile opiniile și problemele maghiare din secolul al 19-lea despre localitate, literatură, teatru și societate, punând accent și pe canonul literar universal.

Publicații științifice
• Egy sokk megszelídítése (Ibsen korai magyar recepciója), Irodalomismeret, 2019/2, 74–96. (http://www.irodalomismeret.hu/files/2019_2/asztalos_veronka_orsike.pdf)
• Színészi vendégjáték mint újraértelmezés: Eleonora Duse 1892–93-as budapesti Nórái, Verso, 2019/3, 28–40. (http://versofolyoirat.hu/verso2019_3.pdf#page=30)
• Becoming lovable – how was the world-famous Ibsen received in Hungary in the 19th century?, Studia UBB Philologia, LXV, 2020/3, 199–210. (http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1317.pdf#page=200)

Recenzii, critică, publicații
Korunk:
• Többszerzős szövegek, 2016/3, 30–31.
• Történelem egy életúton keresztül, 2019/11, 121–122. (https://drive.google.com/file/d/1GxXF5zWoBL618VurI5djh6bT7Iedt5W6/view)
Helikon Irodalmi Folyóirat:
• „A púpom púpjából csöpög a világ”, XXVII, nr. 703., 22. (https://www.helikon.ro/a-pupompupjabol-csopog-a-vilag/)
• Teremburán innen, Teringettén túl, XXVII., nr. 703., 22. (https://www.helikon.ro/teremburan-innenteringetten-tul/) • Meghamisított történetek a pletykakavalkád hátterében, XXVII., nr. 707., 21. (https://www.helikon.ro/meghamisitott-tortenetek-a-pletykakavalkad-hattereben/)
• Lehetőség egy regény-rejtély megfejtésére és az újraértelmezésre, XXVIII., nr. 716., 22. (https://www.helikon.ro/lehetoseg-egy-regeny-rejtely-megfejtesere-es-az-ujraertelmezesre/)
• Fegyverek közt hallgatnak a múzsák?, XXVIII, nr. 728., 22. (https://www.helikon.ro/fegyverek-kozthallgatnak-a-muzsak/)
• Csupán egy üveg bor, XXIX., nr. 746., 14. (https://regi.helikon.ro/index.php?m_r=6063)
• Kritikák tükrében, XXX., nr. 779., 22. (https://www.helikon.ro/kritikak-tukreben/)
• „Van-e egyáltalán mondanivalónk a boldogságról?”, XXX., nr. 779., 22. (https://www.helikon.ro/van-e-egyaltalan-mondanivalonk-a-boldogsagrol/) 3
• „Nem igaz, hogy mindenre vannak szavak” – és mi történik, ha nincsenek?, XXXI., nr. 785., 21. (https://www.helikon.ro/nem-igaz-hogy-mindenre-vannak-szavak-es-mi-tortenik-ha-nincsenek/) Tiszatájonline.hu:
• Gyógyító elixír a szerelem, 16. aprilie 2020. (http://tiszatajonline.hu/?p=130697)