Mona-Mădălina Mîrza 

Anul înmatriculăriI: 2018

Date de contact: 
E-mail: marza_mona2000 [@] yahoo.com  /  mona.mirza [@] ubbcluj.ro

Google scholar

Titlul actual al tezei
Literatura de consum în comunismul românesc

Abstractul tezei

Studiul actual își propune studierea fenomenului de producție al literaturii de consum în timpul perioadei comuniste, în special între 1965 și 1989, urmărind modul în care aceasta s-a adaptat atît în raport cu regimul și restricțiile acestuia, cît și în raport cu marea masă a cititorilor.
Volumul relativ impresionant de paraliteratură produsă în comunism prezintă un punct de interes în măsura în care critica tradițională a optat, de cele mai multe ori, să treacă cu vederea această manifestare culturală, astfel încît nu există încă în prezent un studiu comprehensiv care să analizeze suprapunerile ce au loc între textele literare cu calități estetice deosebite intrate pe același circuit cu volume ale căror calități sunt discutabile, dar sunt consumate în tiraje mari și reprezintă un succes din punct de vedere publicistic. Nu în ultimul rînd, ne propunem să contribuim și la identificarea elementelor aesopiene ce se regăsesc în literatura destinată cu precădere copiilor și tinerilor.

Publicaţii

• Conservarea și revitalizarea folclorului în muzica metal românească, în volumul colectiv „Pentru un alt Centenar: racursiuri etnologice”, București, 2019 (în curs de apariție)”.