Drd. Mădălina-Iuliana Agoston

Anul înmatriculăriI: 2018

Date de contact: 
E-mail: madalina_agoston94 [@] yahoo.com

Google scholar

Titlul actual al tezei
Reflexele Școlii de la Geneva în critica literară românească

Abstractul tezei

Traducerile care apar în anii ʼ70 în spațiul românesc ale cărților lui Jean Starobinski, Marcel Raymond, Georges Poulet, Jean Pierre-Richard, Albert Béguin reprezintă aria de interes a tezei de doctorat. Cum se vor folosi conceptele, metodele criticii geneveze în textele traducătorilor români precum: Ion Pop, Mircea Martin, Angela Martin, Romul Munteanu, Alexandru George și alții, dar și cum are loc importul de model în România comunistă rămân principalele linii de reflexie. De asemenea, cercetarea își propune să investigheze felul în care ecoul criticii geneveze apare: în urma traducerilor în română sau independent de acestea, influența dezvoltându-se pe baza unor opțiuni intelectuale personale și, deci, pe textele originale. Gradul de noutate al subiectului e reprezentat tocmai de felul în care cercetarea urmărește liniile fine de construcție a modelului genevez într-o istorie a ideilor critice românești.

Publicaţii

• A szerzői archívumok szerepe a kritikai hálózatok létrehozásában. A Jean Starobinski-hagyaték példája [Rolul arhivei de autor în construcția rețelelor critice. Fondul de arhivă Jean Starobinski: un exemplu], trad. de Kovács Péter Zoltán, în „Korunk”, nr. 11, noiembrie 2021.

• Iulian Bocai, Filologii (Instituționalizarea studiului literar în Europa), recenzie, trad. De Jessica Andreoli, în „Romania Orientale, nr. 34, 2021.

• Mădălina Agoston, Close-reading în rețea, în „Tribuna”, nr. 367, 16-31 decembrie 2017, p. 5.
• Mădălina Agoston, Construcția armoniei prin metaforă, în „Studii eminesciene”, nr. 24, 2017, pp. 121-126.
• Mădălina Agoston, Forms of Cultural Mediation in the Translation Studies Discourse, în „Transilvania”, nr. 2, 2019, pp. 19-24.
• Mădălina Agoston, Exilul teoriei românești: modernitatea mateincălinesciană între național și global, „Transilvania”, nr. 8, 2019, pp. 14-20.
• Mădălina Agoston, Gesturi fondatoare în cenaclul lui E. Lovinescu, „Vatra”, nr. 10-11/ 2019, pp. 46-47.
• Mădălina Agoston, Ioana Em. Petrescu și practica analizei textuale: un exercițiu de revizitare a studiilor de eminescologie clujeană, „Glose”, An. 1, nr. 1-2, 2019, pp. 118- 125.