Drd. Cosmin Divile

Anul înmatriculăriI: 2021

Date de contact: 
E-mail: cosmin.divile [@] gmail.com

Google scholar

Titlul actual al tezei
Literatura de călătorie a scriitorilor și criticilor literari în România comunistă: de la propagandă la autonomie estetică

Abstractul tezei

Cum s-a scris literatură de călătorie în România comunistă? Cine a scris literatura de călătorie? Care sînt destinațiile celor ce călătoresc în comunism și cum influențează ele discursul literar? Se poate vorbi despre particularitățile unei literaturii de călătorie în context totalitar? În această cercetare sînt luate în discuție însemnările de călătorie ale scriitorilor și criticilor literari români (dat fiind că literatura și scriitorul s-au aflat în colimatorul Puterii de-a lungul celor patru decenii de comunism), urmărind evoluția acestei literaturi: de la propagandă la autonomie estetică. Pentru a surprinde acest traseu sinuos, voi inventaria „postura literară” (în siajul studiilor lui Jérôme Meizoz) și „cititorul implicit” (pe filiera contribuțiilor lui Wolfgang Iser) din textele de călătorie.

Publicaţii

1. Strategii de (de)construcție a nostalgiei în romanul „Sînt o babă comunistă!” de Dan Lungu, Buletinul sesiunii studenților și masteranzilor filologi, Alba-Iulia, nr. 4/2019, pp. 81-86.
2. Incursiuni în imaginarul religios din literatura română contemporană (1). Iona, de la profet la artist, TABOR, 01/XV, 2021, pp. 75-78
3. Incursiuni în imaginarul religios din literatura română contemporană (2). Simion liftinicul, un Stâlpnic balcanic al tranziției românești, TABOR, 02/XV, 2021, pp. 79-82
4. Incursiuni în imaginarul religios din literatura română contemporană (3). De la interlop la profet-vindecător – o conversiune pe fast-forward, TABOR, 04/XV, 2021, pp. 95-98.
5. Incursiuni în imaginarul religios din literatura română contemporană (4). În căutarea prieteniei pierdute: un jurnalist și un preot ortodox la Veneția, TABOR, 08/XV, 2021, pp. 75-77.
6. Incursiuni în imaginarul religios din literatura română contemporană (5) Chemarea (internautu)lui Matei, TABOR, în curs de publicare.
7. « Signes d’un monde libre » – Les objets occidentaux dans les romans roumains d’après 1989 sur l’enfance et l’adolescence communists, RiCognizioni, în curs de publicare.