Drd. Christinne Schmidt

Anul înmatriculăriI: 2019

Date de contact:
E-mail: christinne.schmidt [@] yahoo.com / christinne.schmidt [@] ubbcluj.ro

Google scholar

Titlul actual al tezei
Discursul intim feminin și istoria unui secol: jurnale, memorii, corespondență

Abstractul tezei

Privit în resorturile sale interioare, discursul intim feminin poate deveni, pe fundalul unor evenimente precum cele ale secolului trecut, spațiu de configurare a universului exterior și a celui interior, punând în discuție atât o Istorie universală, cât și o istorie individuală. Miza studiului pe care îl propun constă în lectura și interpretarea unor volume reprezentative din punctul de vedere al intimității discursului feminin, redactate pe parcursul secolului al XX-lea românesc, urmărind atât invarianții acestui discurs, cât și modul în care el se modifică în funcție de evoluția evenimentelor exterioare. Abordarea pentru care optez implică o desfășurare cronologică, cu scopul de a face vizibile schimbările survenite în spațiul intim feminin, deci al istoriei personale, consemnat în paginile unei literaturi „de frontieră”, odată cu marile evenimente ale istoriei colective.

Publicaţii

• „Între framing vizual, dezinformare și adevăr”, în Arhiva de presă a Minervei clujene, Editura Asociației Culturale Minerva, Cluj-Napoca, 2017.
• „Literatura care formează oameni: despre adevărata valoare a operei literare”, în Literatura și valorile (coord. Monica Onojescu), Simpozionul național de didactică a limbii și literaturii române, ediția a XVII-a, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2018, pp. 212-219.
• „Textul multimodal – strategii de lectură. O variantă didactică de abordare a benzilor desenate”, în Perspective – Revistă de didactica limbii și literaturii române, anul XIX, nr. 1 (35), Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2018, pp. 51-56.
• „Textul multimodal – strategii de lectură. Studiu de caz: banda desenată”, în Bucharest Student Letters Colloquia, Vol. V (coord. Cristina Bogdan), Editura Universității din București, 2019, pp. 305-317.
• „Initiation to Reading Multimodal Narratives. An Introduction to Understanding Comics”, în Journal Plus Education, Vol. XXII (2019), No. 1, pp. 150-163.
• „Ion Simuț – Literaturile române postbelice, Școala Ardeleană, 2017” – book review, în Caietele Echinox, vol. 35, Cluj-Napoca, 2018, pp. 433-434.
• „D. Popovici, eminescolog: istoria unei receptări critice”, în Glose – Revistă semestrială de studii românești, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, Anul I, nr. 1-2, 2019, pp. 140-158.