Drd. Andra Gălan

Anul înmatriculăriI: 2023

Date de contact: 
E-mail: andra.galan [@] stud.ubbcluj.ro

Google scholar

Titlul actual al tezei
Pasiune erotică și suferință istorică în memorialistica feminină interbelică

Abstractul tezei

Dubla marginalizare a memoriilor feminine circumscrise perioadei interbelice, dar apărute ulterior, în timpul regimului comunist sau în perioada postdecembristă, constituie punctul de plecare al cercetării de față, unde se insistă pe reevaluarea acestor scrieri din perspectiva expresiei literare pe care o articulează, focalizând asupra faptului că literaritatea formulei memorialistice susține poetica emoțiilor atât în latura lor erotică (ca pasiune erotică), cât și în cea etică (ca suferință istorică cauzată de experiența carcerală). Prin subiectul ales, lucrarea urmărește atât investigarea crizelor existențiale de tip sentimental, asociate posturii feminine, și a inflexiunilor politice, cât și definirea unor concepte fundamentale care vertebrează literatura feminină: clișeul, sentimentalismul, violența, sentimentul, kitsch-ul.

Publicaţii

• Andra Gălan, ,,Deconstrucția discursului în scrierile urmuziene”, în ed. Cristian Pașcalău, Contribuții la studiul lexico-semantic al limbii și literaturii române, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2021, pp. 161-166.

• Andra Gălan, ,Distopia centrului. Transnaționalizarea modernismului hispano-american”, în Caietele Lucian Blaga, vol. XXIII, Editura Universității ,,Lucian Blaga” din Sibiu, 2022, pp. 27-47.

Andra Gălan, ,,Ficțiunea ca loc al memoriei. Cartografierea memoriei în proza Lilianei Corobca și a lui Dan Lungu”, în Glose, nr. 1-2, an IV, Ipotești, 2022, pp. 311-322. 

Andra Gălan, Veronica Isailă, ,,Prezentarea și analiza sintetică a literaturii memorialistice românești”, în Buletinul Sesiunii Studenților și Masteranzilor Filologi, vol. 7/2022, Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba- Iulia, pp. 64-80.

• Andra Gălan, ,,Marin Preda între subversivitate și disidență. Tehnici ale subversivității în «Cel mai iubit dintre pământeni»”, în Tabor, Anul XVI, nr. 9, septembrie 2022, pp. 47-53.

• Andra Gălan, ,,Postùrile lui Nichita Stănescu”, în Vatra, nr. 7-8/2023, pp. 79-83.

Recenzii

• Andra Gălan, ,,Concepte și metode recente în cercetarea imaginarului”, în Transylvania Review, Vol. XXXI, Suplement No. 1, 2022, pp. 295-297.

• Andra Gălan, ,,Un bildungsroman regresiv”, în Vatra, nr. 1-2/2022, pp. 25-26.

• Andra Gălan, ,,Pledoarie pentru un umanitarism literar”, în Vatra, nr. 3-4/2022, pp. 88-90.

• Andra Gălan, ,,Subiectul plasmatic Mihail Sebastian”, în Vatra, nr. 3-4 2023, pp. 33-35.

Lucrări prezentate la manifestări științifice:

  • ,,Originile hispano-americane ale modernismului”, Sesiunea de comunicări a studenților și a masteranzilor, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, 2021.
  • ,,Proteismul limbajului publicistic eminescian”, Colocviul Național ,,Mihai Eminescu”, Iași, 2022.
  • ,,Avangarda ca produs de export românesc”, Colocviul Național Studențesc ,,Teorii și practici emergente în studiile literare și lingvistice”, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, 2023.
  • ,,Modernismul european. Produs al interacțiunii între subcentre”, BestLetter Colloquia, Facultatea de Litere, București, 2023.