Drd. Anca Chiorean

Anul înmatriculăriI: 2017

Date de contact: 
E-mail: anca_chiorean91 [@] yahoo.com  /  anca.chiorean [@] ubbcluj.ro

Google scholar

Titlul actual al tezei
Manifeste și Manifestări ale BeneViolenței Literare

Abstractul tezei

Manifestele avangardei române respectă, în mare, structurile textelor programatice, autoreferențiale, însă calitatea de „manifest” poate fi aplicată și formelor care nu respectă neapărat în mod explicit rețeta lui „trebuie să”. Militantismul, „chemarea la arme” poate avea loc și în afara poziționărilor teoretice categorice strigate prin megafoanele unor titluri precum cel al Manifestului activist, de exemplu. Sub umbrela programatismului, însă, manifestele avangardei au avut și alte direcții, altele decât cele care îndeamnă către o nouă literatură – traseele textelor pot fi urmărite de la polemică, la răfuială, la „manifest” care maschează faptul că semnatarii lui sunt de fapt un pluton de execuție (a unei tendințe, a unui grup, a unor persoane nenumite sau chiar numite direct), cum este, de exemplu, cazul Dialectica dialecticii vs. Critica Mizeriei. Două structuri, luate împreună sau separat, pot deschide direcția discuțiilor către zone valorificate poate prea puțin: violentarea limbajului, violentarea imaginii și sexualitatea/sexualizarea/pornograficul, toate ca forme de anti-tabuizare.

Publicaţii

Studii, articole, recenzii:

• Anca Chiorean, „The Vernaculars of No One, Really. The (Un?)Translatable Fictional Languages”. Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory 7.2 (2021), pp. 125-141, DOI: https://doi.org/10.24193/mjcst.2021.12.08
• Anca Chiorean, „The Strangeness from One’s Own Back Yard, Rendered by Translation. “Print and Publish in Romania – Why Not.” în Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, Vol. XXVI (2021) NO. 1, pp. 19-35, DOI: 10.26424/philobib.2021.26.1.02
• Anca Chiorean, „Metaliterar”, în Opt Motive, nr. 84 / 4 octombrie, 2021: https://optmotive.ro/2021/84/art1/index.html
• Anca Chiorean, „Publish or perish – Publici sau pieri, v2.0(20)” în Breviaria Bibliothecaria, Nr. 1 (2021): https://www.bcucluj.ro/ro/bb/bb-numar1-articol8
• Anca Chiorean, „Lungul drum dintr-o sferă culturală în alta. Practica traducerii textelor științifice” în Breviaria Bibliothecaria, Nr.2 (2021): https://www.bcucluj.ro/ro/bb/bb-numar2-articol7
• Anca Chiorean, „The End of Wisdom? The Future of Libraries in a Digital Age, ed. David Baker, Wendy Evans, Amsterdam, Elsevier, 2017”, în Breviaria Bibliothecaria, Nr. 3 (2021): https://www.bcucluj.ro/ro/bb/bb-numar3-articol8
• Anca Chiorean, „Print and publish in Romania – Why not.” – Bertrand Whitley, Din Benghazi la București. Memorii din cel de-al Doilea Război Mondial, ediție îngrijită și studiu introductiv Adrian Boda, trad. Anca Ghețu și Adrian Boda, Cluj-Napoca, Argonaut, 2019, în Breviaria Bibliothecaria, Nr. 5 (2021): https://www.bcucluj.ro/ro/bb/bb-numar5-articol14
• Anca Chiorean, „Sociologia lecturii lui Urmuz, pe scurt”, în Breviaria Bibliothecaria, Nr. 8-9 (2021): https://www.bcucluj.ro/ro/bb/bb-numar8-9-articol4
• Anca Chiorean, „Creative Commons for Educators and Librarians (Chicago: ALA Editions, 2020)”, în Breviaria Bibliothecaria, Nr. 10 (2021): https://www.bcucluj.ro/ro/bb/bb-numar10-articol5
• Anca Chiorean, „Între Dialectică și Mizerie. Forme de violentare în spațiul mai larg al avangardei”, în Virgil Teodorescu și suprarealismul european, coord.: Petrișor Militaru, Gabriel Nedelea, Silviu Gongonea, Craiova, Editura Universitaria, 2020, pp. 147-154
• Anca Chiorean, „BeneViolence and Faux-Pornography in the Romanian Avant-Garde Literature”, în Philobiblon. Transylvanian Multidisciplinary Research in the Humanities, VOL. XXV (2020) NO. 1, pp. 81-98, DOI: 10.26424/philobib.2020.25.1.05
• Anca Chiorean, „VICTOR BRAUNER, Victor-Victorious: drawings, etchings, objects, events, ed. Cristinel Popa (Bucharest: Vellant, 2019)”, în Philobiblon. Transylvanian Multidisciplinary Research in the Humanities, VOL. XXIV (2019) NO. 2, pp. 399-401, DOI: 10.26424/philobib.2019.24.2.16
• Anca Chiorean, „Radu Vancu, Elegie pentru uman. O critică a modernității poetice de la Pound la Cărtărescu [Elegy for the Human. A Critique of Poetic Modernity from Pound to Cărtărescu] (Bucharest: Humanitas, 2016)”, în Romania Orientale (Universita La Sapienza di Roma), 32/2019, pp. 237-242.
• Anca Chiorean, „Paul Cernat, Vase comunicante: (Inter)fețe ale avangardei românești interbelice [CommunicatingVessels: (Inter)faces of the Inter-war Romanian Avant-Garde] (Iași: Polirom, 2018)”, în Romania Orientale (Universita La Sapienza di Roma), 32/2019, pp. 247-250.
• Anca Chiorean, “Generația 80 experimentală”, in Studii de literatură română recentă, Vol. III, Istoria postmodernismului prin antologii, coord. Gheorghe Perian, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2018, pp. 74-80.
• Anca Chiorean, “Lecturi și relecturi postumane”, in Vatra, no. 3-4/2017.
• Anca Chiorean, “Generația 80 experimentală”, in Vatra, no. 9-10/2016.
• Anca Chiorean, “Sincronismul lovinescian în contextul World Literature. Direcţii de imitaţie şi retrospecţie”, in Vatra, no. 3-4/2016.
• Anca Chiorean, “Semantică istorică şi ghilimele moderne”, in Apostrof, ANUL XXVII, 2016, NR. 1 (308).
• Anca Chiorean, “Review – Andrei OIŞTEANU, Ordine şi Haos. Mit şi magie în cultura tradiţională românească (Order and Chaos. Myth and Magic in Romanian Traditional Culture), 2nd revised edition (Iaşi: Editura Polirom, 2013)”, in Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities, Volume XX (2015), No. 2.
• Anca Chiorean, “Înotul împotriva curentului literar”, in Apostrof, ANUL XXVI, 2015, NR. 12 (307).
• Anca Chiorean, “Prin „Evadarea imposibilă“: memorie şi loc de memorie, astăzi”, in Dilema Veche, no. 607, 1-7 octombrie 2015.
• Anca Chiorean, “Dimineaţă recuperată. Amintiri din penitenciarul politic Miercurea Ciuc – interviu cu Erzsébet TELEKI”, in Dilema Veche, nr. 607, 1-7 octombrie 2015.
• Anca Chiorean, “Interviu – „Nu faci din coloana ta vertebrală pod, să treacă comuniștii pe ea!”, in Dilema Veche, nr. 613, 12-18 noiembrie 2015.
• Anca Chiorean, “When the Laws of Physics Work in Arrhythmia”, in Journal of Romanian Literary Studies, Issue No.7/2015.
• Anca Chiorean, “Alchimie genealogică: Evadarea imposibilă din destin”, in Steaua, anul LXVI * no. 7-8 (801-802) * iulie-august 2015.
• Anca Chiorean, “[critificţiune] Provincia miracolelor II” in Echinox, octombrie 2015.
• Anca Chiorean, “[critificţiune] Provincia miracolelor” in Echinox, mai 2015.
• Anca Chiorean, “Aerul laic al oraşului te face liber”, in Echinox, octombrie 2014.
• Anca Chiorean, “Leul, Prostituata şi Bufetul. Dezamăgirea uşilor deschise”, in Echinox, iunie 2014.
• Anca Chiorean, “Propaganda de extremă stânga şi emisfera cerebrală dreaptă // Russkaja @ TIFF 2014”, in Echinox, iunie 2014.
• Anca Chiorean, “Cerul înstelat deasupra mea, Over The Rainbow şi doi metri sub pământ”, in Echinox, iunie 2014.
Volume:
• Anca Chiorean, Patru dimensiuni reale în irealitatea imediată. Eseu despre stratigrafia imaginarului blecherian, pref. de Călin Teutișan, Cluj-Napoca, Editura Avalon, 2015, ISBN 978-606-92639-6-9.

Volume:

• Anca Chiorean, Patru dimensiuni reale în irealitatea imediată. Eseu despre stratigrafia imaginarului blecherian, pref. de Călin Teutișan, Cluj-Napoca, Editura Avalon, 2015, ISBN 978-606-92639-6-9.

Traduceri:
Volume:
• Bertrand Whitley, Din Benghazi la București. Memorii din cel de-al Doilea Război Mondial, eds. Adrian Boda, Anca Ghețu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2019, 305p., ISBN 978-973-109-924-8 (din manuscris, titlu original: Benghazi to Bucharest. A Second World War Memoir) https://www.editura-argonaut.ro/node/1031

Articole:

• Florina Ilis, „Literature, Truth and History in Genji Monogatari by Murasaki Shikibu” în Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, Vol. XXVI (2021), NO. 2, pp. 177-186, DOI: 10.26424/philobib.2021.26.2.03
• Andrea Fara, Economia e societa in Transilvania nel medioevo (secoli XIV-XVI) (Rome: Nella sede dell’Istituto, Palazzo Borromini, 2021), Reviewed by Ionuț Costea, în Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, Vol. XXVI (2021), NO. 2, pp. 328-331, DOI: 10.26424/philobib.2021.26.2.15
• Gèza Pálffy, Hungary between Two Empires, 1526-1711, transl. by David Robert Evans (Bloomington: Indiana University Press, 2021), Reviewed by Ionuț Costea, în Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, Vol. XXVI (2021), NO. 2, pp. 332-335, DOI: 10.26424/philobib.2021.26.2.16
• Jill Massino, Ambiguous Transitions. Gender, the State, and Everyday Life in Socialist and Postsocialist Romania (New York, Oxford: Berghahn, 2019), Reviewed by Ionuț Costea, în Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, Vol. XXVI (2021), NO. 2, pp. 336-339, DOI: 10.26424/philobib.2021.26.2.17
• Ionuț Costea, „Publicity and Socialist Advertising in Romania. The Ideology and the Legitimising Discourse” în Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, Vol. XXVI (2021), NO. 1, pp. 49-81, DOI: 10.26424/philobib.2021.26.1.04
• Győrfi Dénes, Bibliotheca Universitatis Claudiopolitanae. Evoluția instituțională și practici ale lecturii în Clujul universitar (1872-1945) [Bibliotheca Universitatis Claudiopolitanae. The institutional evolution and the reading practices of the Cluj university town (1872-1945)] (Cluj-Napoca: Argonaut, 2019), Reviewed by Florina Ilis, în Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, Vol. XXVI (2021), NO. 1, pp. 131-136, DOI: 10.26424/philobib.2021.26.1.08
• Florina Ilis, Introducere în istoria literaturii japoneze de la începuturi până în epoca modernă [Introduction to the history of Japanese literature from its beginning to the modern age] (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2020), Reviewed by Rodica Frențiu, în Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, Vol. XXV (2020), NO. 2, pp. 439-442, DOI: 10.26424/philobib.2020.25.2.17
• Enciclopedia Imaginariilor din România [The Encyclopaedia of Romanian Imaginaries], vol I., Imaginar literar [Literary imaginary], ed. Corin Braga (Iași: Polirom, 2020), Reviewed by Florina Ilis, în Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, Vol. XXV (2020), NO. 2, pp. 431-434, DOI: 10.26424/philobib.2020.25.2.15
• Ioana Bot, „The Founding Attempts of the Literary Historian. Solitudes, Singularities, Exemplarities”, în Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, Vol. XXV (2020), NO. 2, pp. 385-398, DOI: 10.26424/philobib.2020.25.2.12
• Astrid Cambose, „Romanian Literary Historiography. The Short History of a Polemic”, în Philobiblon. Transylvanian Multidisciplinary Research in the Humanities, VOL. XXV (2020) NO. 1, pp. 73-80, DOI: 10.26424/philobib.2020.25.1.04
• Rodica Frențiu, Florina Ilis, Oana-Maria Bîrlea, Ioana Ruxandra Toșu, Ioana-Ciliana Tudorică, „Literary Translation on the Stave of History. The Scrolls of Japanese Literature Translations in Romanian (1900-2000)”, în Philobiblon. Transylvanian Multidisciplinary Research in the Humanities, VOL. XXV (2020) NO. 1, pp. 149-178, DOI: 10.26424/philobib.2020.25.1.09
• „Andi Mihalache, Istoria eului cursiv: mărturii, identități, patrimonii [The history of the cursive self: testimonies, identities, patrimonies] (Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2019)” Reviewed by Astrid Cambose, în Philobiblon. Transylvanian Multidisciplinary Research in the Humanities, VOL. XXV (2020) NO. 1, pp. 179-182, DOI: 10.26424/philobib.2020.25.1.10
• Doru Radosav, „The Landscape in the Romanian Sphere. A Cultural History Approach”, în Philobiblon. Transylvanian Multidisciplinary Research in the Humanities, VOL. XXIV (2019) NO. 2, pp. 155-178, DOI: 10.26424/philobib.2019.24.2.01
• Rodica Frențiu, „Scribing and De-scribing History: Marie, Queen of Romania, The Story of My Life (1934-1936)”, în Philobiblon. Transylvanian Multidisciplinary Research in the Humanities, VOL. XXIV (2019) NO. 1, pp. 5-24, DOI: 10.26424/philobib.2019.24.1.01
• Florina Ilis, „The New Poetics of the Impersonal in Art and the Role Played by the Poem Furu ike ya in Matsuo Bashō’s Writings”, în Philobiblon. Transylvanian Multidisciplinary Research in the Humanities, VOL. XXIV (2019) NO. 1, pp. 103-112, DOI: 10.26424/philobib.2019.24.1.06
• „CORIN BRAGA, Archétypologie postmoderne. D’Oedipe à Umberto Eco (Paris : Honoré Champion éditeur, 2019)” Reviewed by Florina Ilis, în Philobiblon. Transylvanian Multidisciplinary Research in the Humanities, VOL. XXIV (2019) NO. 1, pp. 147-149, DOI: 10.26424/philobib.2019.24.1.10
• Doru Radosav, “The Ground-Level Memory of War. A Cultural Reading”, transl. by Anca Chiorean, in Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities, Volume XXIII (2018), No. 1, pp. 5-36.
• Florina Ilis, “Mircea Martin, Christian Moraru, and Andrei Terian, eds. Romanian Literature as World Literature (New York, London, Oxford, New Delhi, Sydney: Bloomsbury Academic, 2018)” in Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities, Volume XXIII (2018), No. 1, pp. 150-154.
• Cristian Ioan Popa, “Vessels for Toasting? The “Sauceboats” of the Coțofeni and Baden Cultures and their Balkan-Aegean Connections”, transl. by Anca Chiorean, in Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 20/II, The Carpathian Basin and the Northern Balkans between 3500 and 2500 BC: Common Aspects and Regional Differences, Editura Mega, 2017, pp. 113-182.
• Ioan Alexandru Bărbat and Marius Barbu, “A Possible Late Eneolithic Tool Found at Tărtăria, Romania”, in Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 20/II, The Carpathian Basin and the Northern Balkans between 3500 and 2500 BC: Common Aspects and Regional Differences, Editura Mega, 2017, pp. 307-334.
• Rodica Frențiu, “The Romanian Version of Chushigura: Signa Propria and Signa Translata in Gheorghe Băgulescu’s Suflet Japonez (Japanese Soul) (1937)”, transl. by Anca Chiorean and Emese Czintos, in Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities, Volume XXII (2017), No. 2, pp. 83-96.
• Florina Ilis, “Towards a Post-Human Condition of the BQdy in Haruki Murakami’s 1Q84: From Grief to Nostalgia”, transl. by Anca Chiorean, in Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities, Volume XXII (2017), No. 2, pp. 163-173.
• Ionuț Costea, “Doru Radosav, History from memory. Oral history attempts (Cluj-Napoca-Gatineau: Argonaut, Symphologic Publishing, 2016)”, transl. by Anca Chiorean, in Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities, Volume XXII (2017), No. 2, pp.192-195.
• Florina Ilis, “Rodica Frențiu, Poetic language – creative act and cultural actuality. The Japanese cultural model (Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2017)”, transl. by Anca Chiorean, in Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities, Volume XXII (2017), No. 2, pp. 195-197.
• Andrei Bereschi, “Petrarch’s Demarcation of Humanism”, transl. by Anca Chiorean, in Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities, Volume XXII (2017), No. 1, pp. 129-148.
• Alexander Baumgarten, “CATHERINE KÖNIG-PRALONG, Médiévisme philosophique et raison modern: de Pierre Bayle à Ernest Renan (Paris: J. Vrin, 2016)”, transl. by Anca Chiorean, in Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities, Volume XXII (2017), No. 1, pp. 239-241.
• Emilia-Mariana Soporan, “The Pearls of John Zlatoust (1746): Theology and History”, transl. by Anca Chiorean, in Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities, Volume XXI (2016), No. 2, pp. 83-100.
• Ionuț Costea, “DORU RADOSAV, Cartea cu prieteni. Solidarităţi intelectuale interetnice in Transilvania secolului al XVII-lea (The book of friends. Intellectual inter-ethnic solidarities in Transylvania in the 17th century) (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2016)”, transl. by Anca Chiorean și Emese Czintos, in Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities, Volume XXI (2016), No. 2, pp. 171-173.
• Florina Ilis, “IONUȚ COSTEA, A existat Jacques Le Goff? Biografie, autobiografie, istorie și memorie (Has Jacques Le Goff ever existed? Biography, autobiography, history and memory), (Cluj-Napoca: Argonaut, 2016)”, transl. by Anca Chiorean, in Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities, Volume XXI (2016), No. 2, pp. 174-176.
• Ana-Maria Căpâlneanu, “Iuliana Angela MARCU, Bibliografiile literare: Bibliografie de bibliografii și studiu de sinteză (Literary Bibliographies: Bibliography of Bibliographies and a Summarizing Study) (Cluj-Napoca: Argonaut, 2012), 243p.”, transl. by Anca Chiorean, in Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities, Volume XX, No. 2, July-December 2015, pp. 485-491.