Dr. Jessica Andreoli

Anul înmatriculăriI: 2018

Date de contact: 
E-mail: jessicaandreoli91 [@] gmail.com /  jessica.andreoli [@] ubbcluj.ro

Google scholar

Titlul actual al tezei
Storia e anatomia di una passione: Rosa Del Conte e la letteratura rumena

Abstractul tezei

Cercetarea mea doctorală Storia e anatomia di una passione: Rosa Del Conte e la letteratura rumena. Il laboratorio emineschiano se prezintă ca un exemplu de close-reading, în care volumul Eminescu o dell’Assoluto a preluat un rol pivot. Referința principală din analiza mea, eseul profesoarei Del Conte, cu bibliografia sa impresionantă, a devenit un instrument de neegalat prin care să abordăm și să dialogăm cu materialele păstrate la Fond Del Conte.
Materialele de studiu, actele şi cărţile păstrate și catalogate în cadrul Fondului și Arhivei Del Conte s-au dovedit a fi interlocutori imperfecți într-un dialog in fieri, care vizează reconstrucția personalității intelectuale și academice a Rosei Del Conte, precum și a procesului creativ și filologic ascuns înpaginile volumelor Eminescu o dell’Assoluto și Poesie.

Publicaţii

Lucrări publicate în reviste:

La biblioteca tra rifrazione e riflesso. Lettura di uno spazio intellettualmente costruito: il Fondo Del Conte, in Romània Orientale, 33, Sapienza Editrice, Roma, 2021, pp. 111-130.
R. Del Conte şi D. Popovici: un discipolat sub semnul tăcerii, in Dumitru Popovici (1902-1952), coord. A.Tudurachi, I. Bot, Seria „Personalităţii ale UBB”, Editura Presa Universitar ă Clujeană, in corso di pubblicazione.
Nota finale a D. C. Mihăilescu, Una triade della femminilità torturata: Lena Constante, Adriana Georgescu, Oana Orlea, in Romània Orientale, 33, 2021, pp. 79-96: 90-92.

Recenzii

• A. Blandiana, Applausi nel cassetto, traduzione di Luisa Valmarin, Elliot, Roma 2021 in Romània Orientale, Sapienza Università Editrice, Roma, 34, 2021, pp. 313-316.
• M. Cărtărescu, Il Levante, a cura di Bruno Mazzoni, Voland, Roma, 2019 în Romània Orientale, Sapienza Università Editrice, Roma, 32, 2019, pp. 251-253
• A. Georgescu, La început a fost sfârşitul. Dictatura roşie la Bucureşti, cuvânt înainte de M. Lovinescu, traducere din franceză de M. Ghiţescu, Humanitas, Bucureşti, 2019 în Caietele Echinox, 37, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, 2019, pp. 335-336
• A. Tarantino (a cura di), Romània Orientale, 31, Città strane. Sguardi insoliti sullo spazio urbano, Sapienza Università Editrice, Roma, 2018 în Caietele Echinox, 37, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, 2019, pp. 351-353
• R. Cesereanu, Călătorie spre centrul infernului. Memorialistica şi literatura închisorilor şi lagărelor comuniste, ediţia a treia revăzută şi adăugită, Manuscris, Piteşti, 2018 în Caietele Echinox, nr. 35, Phantasma, Cluj, 2018, pp. 401-402
• A. Tarantino (ed.), Liviu Rebreanu. Eroi senza gloria, Letteratura universale Marsilio, Venezia, 2018 în Caietele Echinox, nr. 36, Phantasma, Cluj, 2019, pp. 435-436
Traduceri publicate

 • Waldman, I sefarditi nei Principati romeni, in RiCOGNIZIONI. Rivista di lingue, letterature e culture moderne, 13, 2020, pp. 39-47 [https://doi.org/10.13135/2384-8987/4477].
 • Bot, La distruzione dei libri – un tema letterario e un problema politico, in Romània Orientale, 33, Sapienza Editrice, Roma, 2021, pp. 15-32.
 • C. Mihăilescu, O treime a feminităţii torturate: Lena Constante, Adriana Georgescu, Oana Orlea, in Id., Castelul, biblioteca, puşcăria. Trei vămi ale feminităţii exemplare, Humanitas, Bucureşti, 2013, pp. 169-183, in Romània Orientale, 33, Sapienza Editrice, Roma, 2021, pp. 79-96.
 • Grijac, recensione a B. CASSIN (coord.), Vocabularul european al filosofiilor: dicționarul intraductibilelor, traduzione e aggiunte all’edizione in lingua romena coordinate da Anca VASILIU e Alexander BAUMGARTEN, Editura Polirom, Iași, 2020,  1548 p., in Romània  Orientale, 33, Sapienza Editrice, Roma, 2021, pp. 245-248.
 • Agoston, recensione a I. Bocai, FILOLOGII (INSTITUȚIONALIZAREA STUDIULUI LITERAR ÎN EUROPA), EDITURA TRACUS ARTE, BUCAREST 2020 în Romània Orientale, 34, 2021, pp. 295–298.
 • Sârbu, recensione a Radu Mârza, Călători români privind pe fereastra trenului. O încercare de istorie culturală (1830-1930), Polirom, Iași 2020, în Romània Orientale, 34, 2021, pp. 303 – 306
 • Sabou, recensione a Zoltán Rostás-Theodora Eliza Văcărescu (eds.), In Honorem Sanda Golopenția, Spandugino, Bucureşti 2020 în Romània Orientale, 34, 2021, pp. 307 – 312
 • A. Georgescu, La început a fost sfîrşitul. Dictatura roşie la Bucureşti, cuvânt înainte de M. Lovinescu, traducere din franceză de M. Ghiţescu, Humanitas, Bucureşti, 1992, pp. 155-172 în Romània Orientale, 32, 2019, Sapienza Università Editrice, Roma, pp. 199-235
 • F. Waldman, I sefarditi nei Principati romeni, în RiCOGNIZIONI. Rivista di lingue, letterature e culture moderne, 13, 2020, pp. 39-47 [https://doi.org/10.13135/2384-8987/4477]
 • I. Bot, Gli incontri di Rosa Del Conte con l’eminescologia di Cluj, în Romeno-Balcanica, Atti del Convegno Internazionale I giornata di studio «Rosa Del Conte», a cura di A. Andreose, A. Bianchi, G. Gobber, P. Gresti, Vita e Pensiero, Milano, 2018, pp. 135-148
 • I. Bican, „UN TRANSATLANTICO DI SENTIMENTI …”, în DACOROMANIA LITTERARIA, V, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj, 2018, pp. 66–72
 • C. Ghyka, Costruzione e trauma. Le ferite celate delle città, în Romània Orientale, nr. 31, Sapienza Università Editrice, Roma, 2018 pp. 87-106

Articole

• La început a fost sfîrşitul. Dictatura roşie la Bucureşti. La memorialistica come ricostruzione del verosimile: tra autobiografia e documento, în Romània Orientale, 32, 2019, Sapienza Università editrice, Roma, pp. 179-198
• Rosa Del Conte și școala de eminescologie din Cluj: datoria intelectuală către profesorul D. Popovici în Glose, 1-2, Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, Ipoteşti, 2019, pp. 159-172

Lucrări prezentate la manifestări științifice:

 • Rosa Del Conte: câteva consideraţii privind traducerea poeziei, contributo presentato in occasione della Scuola estiva „Feţele ironiei în literatură şi critică”, 30 giugno 2020.
 • Partecipazione alla Convegno Editoria e Traduzione „Letterature minori nel contesto editoriale e culturale italiano” organizzato dall’Università di Venezia dal 12 al 16 ottobre 2020. Sito: http://www.unive.it/letterature-minori-editoriatraduzione. Comunicazione (15 ottobre): Rosa Del Conte e il laboratorio emineschiano: ricostruzione a posteriori diun processo traduttivo pluridecennale.
 • Presentazione dell’Archivio Del Conte ai dottorandi (1° anno) della Scuola Dottorale di studi Linguistici e Letterari dell’Università UBB in occasione della lezione „Il XIX secolo negli archivi contemporanei” tenuta dalla prof.ssa I. Bican (corso: Noi teme și direcții de cercetare consacrate secolului al XIX-lea (românesc și european) – Paradigmi contemporanei nella ricerca letteraria). Comunicazione (16 ottobre 2020): Archivio culturale Del Conte ca „ călătorie intelectuală”: posibile perspective de abordare.
 • Partecipazione alla conferenza „Noi direcții și perspective metodologice în studiile lingvistice și literare” organizzata dall’Università “Lucian  Blaga” di Sibiu, 22 -24 ottobre 2020. Sito:  https://conferences.ulbsibiu.ro/concef/en/. Comunicazione (23 ottobre): “Untranslatability” in the translation of the Eminescu’s poems by Rosa Del Conte: the search for a balance between form and content.
 • Comunicarea întitulată „Modelul filologic” în laboratorul eminescian al Rosei Del Conte prezentată în cadrul Școlii de vară pentru doctoranzi și masteranzi pentru tinerii cercet ători filologi (masteranzi şi doctoranzi) „Modelul” în literatură și critică: imitație, copie, reprezentare, influență. Metode de studiu și perspective de analiză, organizată de UBB (Facultatea de Litere, Departamentul de literatur ă română şi teoria literaturii) şi Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, 30 iunie 2021
 • CISR6 – Conferinţă de Studii Literari Româneşti 2021, 7/10/2021 Corespondenţa ca spaţiu de întâlnire: „Fondo Culturale italo-rumeno della Prof.ssa Rosa Del Conte”
 • Arhiva culturală ca autobiografie: Fondul Del Conte: Presentazione dell’Archivio Del Conte ai dottorandi (1° anno) della Scuola Dottorale di studi Linguistici e Letterari dell’Università Babeş-Bolyai in occasione della lezione „Il XIX secolo negli archivi contemporanei” tenuta dalla prof.ssa I. Bican (corso: Noi teme și direcții de cercetare consacrate secolului al XIX-lea [românesc și european]- Paradigmi contemporanei nella ricerca letteraria).

Alte:

 • secretară a Centrului de Cercetare FiM (UBB)
 • redactor al rubricii „Recensioni” revistei Romània Orientale 34
 • membru al Comitetului de redacţie al revistei Romània Orientale din n. 33