Ioan Pop

Anul înmatriculăriI: 2020

Date de contact: 
E-mail: pop.ionucu [@] yahoo.com  /  pop.ioan2 [@] ubbcluj.ro

Google scholar

Titlul actual al tezei
Mituri, rituri și forme foclorice în scrierile Cercului Literar de la Sibiu

Abstractul tezei

Cum se poate vorbi despre folclor sau mitologie în cadrul unei grupări literare atât de determinate în a combate confuzia dintre estetic și etnic? Opoziția fățișă a cerchiștilor față de amenințarea revenirilor „neo-sămănătoriste” (atitudini literare care manifestă o implicită reverență față de cultura rurală) în anii `40 a devenit, încă din zilele incipiente ale grupului, o opțiune emblematică. În realitate, pentru a se particulariza și legitima, gruparea literară din Ardeal își aduce contribuția în acele sectoare sau „vârste” în care cultura românească este profund deficitară (goticul, barocul și, mai important, clasicismul – mișcări exclusiv occidentale). În acest sens, programul Cercului Literar de la Sibiu promovează un alt mod de înțelegere a specificului național. Cercetarea nu rămâne doar în granițele tematiii literare, ci pătrunde obligatoriu și în terenul minat al ideologiei literare. Această moștenire canonică, încărcată cu referințe la folclorul și mitologia autohtonă, devine elementul față de care cercul de la Sibiu își construiește ruptura. Cât de fideli rămân cerchiștii în opera lor acestor coordonate polemice, constituie, printre altele, obiectul nostru de cercetare.

Publicaţii

* majoritatea apar sub numele Ionucu Pop pentru a evita unele confuzii

Volum:

Dragu-mi-i paharul plin. Geneza, formele și semnificațiile tăriei în Maramureș și Galați, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2019.
– Studiu publicat, alături de Vintilă Iulia, în volumul colectiv, Ca la mama acasă. Familia și masa în dezbaterile Cercului Etnostud, coordonat de Eleonora Sava.

Articol:
Jane Austen – Livada neoclasică din pădurea romantică, în Revista „Vatra”, nr 3, 2018, pp. 75-77.

Cronici:
Geneza poporului român. O sinteză arheologică și istorică (Constantin C. Petolescu, București, Editura Enciclopedică, 2017, 267p. + 2 hărți), în Revista „Echinox”, disponibil la adresa: https://revistaechinox.ro/2018/03/constantin-c-petolescu-geneza-poporului-roman/?fbclid=IwAR3xlkY5jO6UlDTWc6Tpl-QxUipz_2PlbrigMq9Qkok6qZj0TUG7spLHlzI, 29.03.2018.

Un Sadoveanu mai democratic?, Cronică la Cezar Amariei, Zilele noastre mărunte, în Revista „Vatra”, nr. 10-11, 2019, pp 42-43.

Orașe din cutii, Cronică la Cătălina Bălan, Cutii, apărut ăn Revista „Echinox”, nr. 2/2020, pp. 32-33.