Ligia Tudurachi

Cercetător științific II. dr. Ligia Tudurachi
Academia Română, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” (titular)
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Litere (cadru didactic asociat)

Date de contact:
E-mail: ligia.tudurachi [@] gmail.com

Brainmap  / Google scholar

Ligia Tudurachi (n. 1975) este cercetător la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu (Academia Română, Filiala Cluj-Napoca) și cadru didactic asociat la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca). A publicat până în prezent două volume de autor, Cuvintele care ucid. Memorie literară în romanele lui E. Lovinescu (Cluj-Napoca, Limes, 2010) și Grup sburător. Trăitul și scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu (Timișoara, Editura Universității de Vest, 2019). A colaborat cu texte la mai multe volume colective în țară și străinătate: Storia, identità e canoni letterari (Florența, Firenze University Press Publications, 2012); Littérature et document autour de 1930. Hétérogénéité et hybridation générique (Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014); Innesti e ibridazioni tra spazi culturali (Florența, Firenze University Press, 2015); Dilemele identităţii. Forme de legitimare a literaturii în discursul cultural european al secolului XX (Braşov, Ed. Universităţii Transilvania, 2011), Perspectives in Humanities. Keys for Interdisciplinarity (Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015); Cartografii literare: regional, naţional, european, global (Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2016); Dus-întors. Rute ale teoriei literare în postmodernitate (București, Humanitas, 2016); Memorialistica românească: între documentul istoric şi obiectul estetic (Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2017); A publicat articole în mai multe reviste academice românești și internaționale: COnTEXTES, Licorne, Romania Orientale, Caietele Echinox, Transylvanian Review, Philologica Jassyensia, Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, Dacoromania litteraria, Transilvania, Anuarul de lingvistică şi istorie literară al Institutului „Al. Philippide”, Euresis, etc..