Józefina Święcicka

Anul înmatriculăriI: 2020

Date de contact: 
E-mail: swiecicka.j [@] gmail.com  /  jozefina.swiecicka [@] ubbcluj.ro

Google scholar

Titlul actual al tezei
Literatura, politica și banii. Evoluția câmpului literar românesc și a statutului de scriitor în modernitatea și postmodernitatea românească. (Studii de caz: Ion Luca Caragiale și Mircea Dinescu)

Abstractul tezei

Scopul lucrării îl constituie construirea unei reflecții asupra istoriei raporturilor dintre scriitor și societate, ca indicator al evoluției câmpului literar. Cercetarea va fi în primul rând cea de sociologie a literaturii, iar aspectul principal luat în considerare va fi acela biografic și de activitate publică a scriitorilor, analizate cu ajutorul instrumentarului metodologic propus de Pierre Bourdieu. Din perspectivă bourdieusiană se va analiza relația a doi autori (I.L. Caragiale, M. Dinescu) cu critica și instituțiile literare ale vremii, precum și poziționarea lor în interiorul câmpului literar (sau, eventual, mai multor câmpuri). Analiza acestor aspecte va permite definirea gradului de autonomizare a câmpului literar românesc în două momente istorice, respectiv sfârșitul secolului al XIX-lea și cumpăna secolelor XX şi XXI. Se va urmări corelarea dintre schimbări de ordin economic și politic, și specificitatea vieții culturale din aceste două perioade.

Publicaţii

„Strategii ale diplomației culturale polono-române. Analiza activității Institutului Polonez din București și Institutului Cultural Român din Varșovia între anii 2013-2017” – comunicare în cadrul simpozionului științific „Despre relațiile polono-române de-a lungul timpului în anul centenarului stabilirii relațiilor diplomatice” organizat de Uniunea Polonezilor din România, Suceava 28.08.2019. Comunicarea va fi publicată în 2020 într-un volum colectiv.