Renata Orban 

Anul înmatriculăriI: 2015

Date de contact: 
E-mail: renatta_orban [@] yahoo.com  /  renata.orban [@] lett.ubbcluj.ro

Google scholar

Titlul actual al tezei
Opera lui Tudor Dumitru Savu: studiu monografic

Abstractul tezei

Teza de doctorat urmărește realizarea unui studiu monografic asupra operei prozatorului optzecist Tudor Dumitru Savu, pe baza romanelor, a articolelor publicate, dar și a documentelor de arhivă, puse la dispoziție de familia prozatorului. Obiectivele lucrării sunt: identificarea punctelor de convergență între opera lui Tudor Dumitru Savu și cele ale celorlalți prozatori optzeciști, respectiv ale prozatorilor realismului magic; analiza comparativă a prozei lui Tudor Dumitru Savu cu cea a lui Dumitru Radu Popescu; comentarea prozei autorului din punctul de vedere al contextului politic și istoric; analiza romanelor scrise de Tudor Dumitru Savu din perspectiva unor elemente de geografie literară; caracterizarea personajelor cu o identitate hibridă; configurarea profilului scriitorului ca analist politic.

Publicaţii

• Renata Orban, „Spațiul de frontieră în opera lui Tudor Dumitru Savu”, în Bican, B., Bican, I., Oltean, Ș. (coord.), Falii, rupturi, discontinuități, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2019, pp. 155-164.
• Renata Orban, „Mitul puterii în proza lui Tudor Dumitru Savu”, în „Steaua”, nr. 11-12, 2017.
•  Renata Orban, „Radu Vancu: Elegie pentru uman. O critică a modernității poetice de la Pound la Cărtărescu [Elegy for the Human. A Critique of Poetic Modernity from Pound to Cărtărescu]”, în „Caietele Echinox”, nr. 33, 2017.
•  Renata Orban, „Mircea Pricăjan, Calitatea luminii”, în „Familia, nr. 7-8, 2017
• Renata Orban, „Bogdan Suceavă, Republica”, în „Familia, nr. 7-8, 2017
Renata Orban, „Rodica Grigore, Realismul magic în proza latino-americană a secolului XX. (Re)configurări formale și de conținut”, în „Familia”, nr. 7-8, 2016.
•  Renata Orban, „Ioana Em. Petrescu, Eminescu și mutațiile poeziei românești”, în Ioana Bot (coord.), Ioana Em. Petrescu, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016, pp. 134-138.
• Renata Orban, „Strălucirea poveștilor în vremea războiului”, în „Vatra”, nr. 10-11, 2015.
• Renata Orban, „Etic și estetic în memoriile feminine românești”, în „Familia”, nr. 9
(598), 2015.
• Renata Orban, „Planeta secolului 19 în «romanele-document» ale Ioanei Pârvulescu”, în Familia, nr. 3 (592), 2015.
• Renata Orban, „Al doilea eu”, în „Familia”, nr. 1 (590), 2015.
• Renata Orban, „Șamanului din noi”, în „Timpul”, nr. 174-175, 2013.
• Renata Orban, „Viețile paralele ale lui Matei”, în „Timpul”, nr. 173, 2013.
• Renata Orban, „Jurnalul unei ființe care și-a trăit moartea”, în „Timpul”, nr. 168, 2013