Lavinia Teodora Sabou

Anul înmatriculăriI: 2015

Date de contact: 
E-mail: sabou.lavi [@] yahoo.com  /  lavinia.sabou [@] lett.ubbcluj.ro

Google scholar

Titlul actual al tezei
Reprezentări spaţiale în literatura de călătorie a secolului al XIX-lea românesc

Abstractul tezei

Proza din prima parte a secolului al XIX-lea românesc se defineşte printr-o apropiere mai accentuată de genuri și specii ale non-ficţiunii. Formele literare predilecte aparţin genului epistolar, jurnalisticii, memorialisticii, aşa încât textele sunt individualizate prin retorismul scriitorilor şi plăcerea de exprimare a acestora. Simptomatică este autenticitatea obţinută prin valorificarea documentului, a realităţii imediate, prin cartografierea prezentului cu scopul de a instrumentaliza cititorul, de a deschide un dialog asupra propriei lumi şi a realităţilor înconjurătoare. Notele de călătorie, jurnalele, amintirile şi scrisorile din perioada generației paşoptiste, dar şi de mai târziu, constituie un spațiu de explorare a consideraţiilor asupra ideii de călătorie şi a accepţiunilor culturale şi ideologice ale acesteia, a preferințelor și tipologiilor peisagistice, a raportărilor la alte culturi europene sau exotice. Metoda de investigare a acestora este geografia literară.

Publicaţii

Articole publicate în reviste ERIH+ și BDI
• Lavinia Sabou, recenzie: Zoltán Rostás-Theodora Eliza Văcărescu (eds.), In Honorem Sanda Golopenția, Spandugino, Bucureşti 2020, în „Románia Orientale”, XXXIV, 2021, p. 307-311.
<•  Lavinia Sabou, „Perspective ale călătorilor străini asupra Principatelor Române în secolul al XIX-lea: reprezentări spațiale”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, no. 22, issue 2 / 2021, p. 72-88.
• „Geografia oraşului Constantinopol în scrierile lui Vasile Alecsandri şi Dimitrie Ralet”, revista Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, Alba Iulia, 2018.
• „The Travel Accounts We Don’t Write About. Eastern European Ways of Mapping the World”, revista Caietele Echinox, Cluj-Napoca, 2017.
• „Accepţiuni ale peisajului în voiajele scriitorilor români paşoptişti”, revista Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, Alba Iulia, 2016
Capitole / Studii publicate ln edituri naționale recunoscute
• Recenzie: Ioana Em. Petrescu, Studii de literatură română și comparată, în vol. Ioana Bot (coord.), Ioana Em. Petrescu, Presa Universitară clujeană, Cluj-Napoca, 2016.
• Recenzie: Ion Ioanid. Închisoarea noastra cea de toate zilele (vol.I-III), la editura Polirom, 2015

• Participare la Conferința internațională de Studii Românești UVT: Frontiere, migrație, diaspora, ediția a VI-a, 7 – 8 octombrie 2021, online – Timișoara, titlul comunicării:Călătoria acasă și călătoria în străinătate. Rolul Peregrinului transilvan în formarea unei identități culturale europene”.

• Participare la Conferința Ştiinţifică Internaţională UAB Dialogul culturilor – între tradiţie şi modernitate, ediţia a XXI-a, 21-22 mai 2021, online – Alba Iulia, titlul comunicării: „Perspective ale călătorilor străini asupra Principatelor Române în secolul al XIX-lea: reprezentări spațiale”.