Drd. Ioana Hodârnău 

Anul înmatriculăriI: 2021

Date de contact:
E-mail: ioana.hodarnau [@] ubbcluj.ro / ioanahodarnau [@] gmail.com   

Google scholar

Titlul actual al tezei
Imaginarea îndepărtatului Nord în cultura română

Abstractul tezei

„Imaginarea îndepărtatului Nord în cultura română” propune o temă de cercetare cu un caracter inovativ în abordările literare actuale. Cercetarea imaginarului are un rol important în analiza atât a perspectivei literare, cât și a perspectivelor sociale și politice ale unei comunități naționale. În ceea ce privește cultura română, astfel de lucrări, care își propun să studieze imaginile despre sine și despre alteritate, se află încă într-un stadiu incipient. Teza de doctorat pe care o propunem vine în întâmpinarea unor atari direcții teoretice necesare. În lipsa unor studii care să verifice nevoia de imaginare a unui teritoriu nordic în cultura română, considerăm că o parte din Textul literar românesc pierde o interpretare esențială pentru înțelegerea propriei sale dimensiuni. În acest sens, unul dintre obiectivele tezei noastre este analiza modalității prin care culturile și comunitățile amintite (cea românească și cea nordică) se înscriu într-o tradiție europeană. Situarea paradoxală a Nordului (când centrală, când periferică) într-o configurație globalistă este cu atât mai relevantă pentru istoria culturală românească, cu cât ea justifică o plasare similară a culturii române (într-un spațiu al extremelor, cu o națiune a contrastelor).

Publicaţii

a. Articole

„Literatura scandinavă în Franța primei jumătăți a secolului al XX-lea. Discursul critic ca discurs al medierii culturale – un caz de analizat”, în 30 Years of Norwegian Language and Literature in Romania at Babeș-Bolyai University. 30 År med Norsk Språk og Litteratur i Romania ved Babeș-Bolyai Universitetet. 30 de ani de Limba și Literatura Norvegiană în România la Universitatea Babeș-Bolyai, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2021.
„Ipostaza istorică și socială în Geniu pustiu. Imaginarul retoric la confluența conceptelor de rațional și irațional”, în Studii eminesciene, volumul 17, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2020.
„Constantin Petrescu-Ercea: A Route of Translations From Scandinavian Literature”, în RiCOGNIZIONI. Rivista di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, vol. 8, no. 16, Torino, Italia, 2021.
„Imaginarul fluidității și tentația spațiilor onirice”, în Studii eminesciene, volumul 14, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2018.
„Invarianți și diferențe în discursul jurnalier postmodern. Mutații textuale”, în Bucharest Student Letters Colloquia, volumul V, Editura Universității din București, București, 2019.
„Configurarea cunoașterii în poetica eminesciană – un proiect irealizabil. Limbajul și sensul ironiei”, în Studii eminesciene, volumul 15, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2019.
,,The Construction of Space-temporality through Melancholy and Forms of Desire”, în Ekphrasis Journal, vol. 21, issue 1/2019.

b. Recenzii, cronici

,,Construcția genialității: între program și utopie”, în revista Ramuri, nr. 8 (1238), Craiova, 2019.
Interviu cu Steinar Lone, în revista Steaua, nr. 1/2020.
Book Review: Linn Ullmann, Neliniște (De urolige), în Studia Philologia Universitatis Babeș-Bolyai, nr. 3/2020.
„România: un mozaic cultural & etnic”, în revista Alecart, septembrie 2020.
„Radiografia unei noi senzorialități”, în revista Opt Motive, ianuarie 2021.
„Povestiri incorecte politic”, în revista Opt Motive, martie 2021.
„Virtualități și simulacre”, în revista Opt Motive, aprilie 2021.
„Moarte dimoviană”, în revista Opt Motive, mai 2021.