Formare

Bucurându-se de privilegiul prezenței cadrelor didactice universitare și a cercetătorilor științifici cu experiență în formarea studenților pentru cercetare la toate nivelurile (licență, masterat, doctorat), FiM își deschide programele către tinerii filologi, oferindu-le posibilitatea de a-și realiza stagiile anuale de practică profesională sau de a participa la diferite ateliere și activități de inițiere în cercetarea filologică.

În cadrul centrului FiM, studenții se pot familiariza cu tehnicile moderne de editare și pot dobândi competențe de redactare electronică de manuscrise, de orientare în documente de arhivă, de organizare a unor evenimente științifice naționale și internaționale, de pregătire de volume colective, de proiectare a unor planuri de cercetare în vederea obținerii de finanțări ș.a.m.d.

Astfel, studenții au șansa de a beneficia de mentoratul academic al specialiștilor FiM, dar și de experiența tonică a colaborării cu doctoranzii afiliați centrului, într-o echipă dinamică și multiculturală, dornică să dezvolte proiecte interdisciplinare de anvergură.

Practică în cadrul FiM, în anul universitar 2020-2021:

Masteranzi – practică în cadrul disciplinei Tehnici de editare: Ciprian Handru, Ioana Hodârnău, Julia Deneș, Diana Teieru, Cosmin Divile (SLR II)

Studenți – practică profesională: Bianca Mureșan, Alexandra Slăniceanu, Iulia Gorea (an II)

ACTIVITĂȚI

Workshopuri de Studii literare românești, organizate în cadrul cursului masteral de Literatură română explicată străinilor. Strategii de mediere culturală (prof. dr. Ioana Bican, Facultatea de Litere, UBB), sub egida FiM: